Design Sprint

Menetelmä on viiteen päivään puristettu tehokas työskentellytapa. Työviikon aikana ratkotaan esierkiksi palvelun kehittämisene liittyvää haastetta, kehitetään palvelua ja testataan sitä käyttäjillä.

Desing Sprint rakentuu viidelle työpäivälle. Viikko sitouttaa tiiviisti viidestä viiteentoista eri rooleissa toimivaa palveluun liittyvää henkilöä ja lisäksi kehitettävän palvelun loppukäyttäjiä. Parhaimmillaan menetelmä tiivistää viikkojen tai jopa kuukausien suunnittelun ja toteutuksen yhteen viikkoon.

Sprintin jokaisena päivänä keskitytään yhteen teemaan.

Maanantaina kartoitetaan ja täsmennetään sprintin järjestämisen takana oleva keskeisin ongelma tai haaste. Käytännössä sprinttiin osallistuva tiimi tunnistaa ja valitsee palvelussa olevan haasteen, johon viikon ajan keskitytään ja jota viikon ajan kehitetään. 

Tiistaina ideoidaan ratakisuja. Ideointivaiheessa tavoitteena on luoda mahdollisimman monta ideaa, jotka voisivat ratkaista maanantain aikana tunnistetun ongelman. Ideat voivat olla pieniä tai palvelua paljonkin muuttavia tai uutta palvelua kehittäviä. Kaikki ideat kirjataan ylös. Ideoinnissa tulee muistaa palvelun kohderyhmä ja ongelma johon haetaan ratkaisua. Sen sijaan, että miettisi mitä asiakkaat tai palvelun käyttäjät palvelulta haluaisivat kannattaa miettiä, miten palvelu voisi palvella asiakasta vieläkin paremmin.

Keskiviikkona valitaan ideoita jatkokehittämiseen. Tiimi käy tiistaina syntyneet ideat läpi ja valitsee niistä muutaman joita lähdetään viemään eteenpäin. Valituille ideoille luodaan testattavat hypoteesit. Miten idea toimisi käytännössä? Miten se vaikuttaisi käyttäjäkokemukseen? Päivän päätteeksi valitaan yksi idea, jota työstetään loppuviikko.

Torstaina luodaan valitusta ideasta prototyyppi. Prototyyppi on ensimmäinen konkreettinen luonnos palvelusta tai tuotteesta. Prototyypissä on jo sisältöä tai toiminnallisuuksia ja siinä on huomioitu käyttäjä. 

Perjantaina prototyyppiä testataan palvelun käyttäjillä. Testaamisen yhteydessä pyydetään palautetta, jotta nähdään vastaako prototyyppi asiakkaiden tarpeisiin. Onnistunut prototyyppi ja siitä saatu palaute toimivat apuna siinä vaiheessa, kun palvelua tai tuotetta lähdetään aidosti viemään tuotantoon.