Hackathon

Hackathon on kilpailu, jossa yhteiskehittämällä haetaan ratkaisua ennalta määritettyyn haasteeseen. Yleensä viikonlopun mittaisen tapahtuman aikana monialaiset tiimit kehittävät ratkaisua haasteeseen tai tehtävään. Kehittämisen lopputuotoksina syntyvät tiimien ehdotukset valmiina tuotteina, jotka arvioidaan. Parhaimman ratkaisun kehittänyt tiimi voittaa kilpailun.

Perinteisesti Hackathonit keskittyvät tuotteen tai palvelun kehittämiseen, jolloin valmiina tuotteena voi syntyä esimerkiksi toimiva verkkopalvelu tai mobiiliapplikaatio. Tällöin monialaiset tiimit koostuvat esimerkiksi ohjelmoijista, graafisista suunnittelijoista, UX-suunnittelijoista sekä tiimin vetäjistä. 

Hackathonit ovat usein kahden päivän mittaisia tapahtumia. Tapahtumasta ja ratkottavasta haasteesta riippuen tilaisuuteen osallistutaan joko omalla tiimillä tai tiimit kootaan osaamisen ja kiinnostuksen mukaan tapahtuman alussa. Tapahtumassa ratkottava haaste voi myös olla ennalta annettu tai vasta tapahtuman alussa ilmoitettava.

Menetelminä hackathon ja palvelumuotoilujamit muistuttavat toisiaan. Yhteistä molemmille mentelmille on yhteiskehittäminen ja ketteryys. Erona kuitenkin on se, että hackathonin lopputuotoksena syntyy aina toimivia palveluita tai tuoteprototyyppejä, kun taas palvelumuotoilujamien lopputuloksena syntyy joko prototyyppi tai vasta sen aihio.

Julkisella sektorilla on järjestetty viime vuosina lukuisia hackathoneja esimerkiksi avoimeen dataan ja sen hyödyntämiseen liittyen.