Käyttäjäpersoonat

Käyttäjäpersoonat ovat todellisen tiedon pohjalta muodostettuja kuvitteellisia henkilökuvauksia, synteesejä, jotka auttavat hahmottamaan eri käyttäjäryhmien motiiveja ja muistuttavat ryhmien olemassaolosta palvelun kehittämisen aikana.

Käyttäjäpersoonat edustavat aina stereotyyppisiä käyttäjiä. Persoonat luodaan tiiviinä henkilötarinoina, haastattelemalla ja havainnoimalla asiakkaita. Henkilötarinat kuvataan fiktiivisinä henkilöinä, jotka kiteyttävät käyttäjien roolit, tarpeet, motivaatiot ja käyttäytymismallit. Luodut käyttäjäpersoonat voivat helpottaa asiakasmarkkinointia ja segmentointia.

Käyttäjäpersoonia hyödynnetään palveluiden kehittämisessä, tuotekehityksessä, verkkopalveluiden ja käyttöliittymän suunnittelussa. Ne toimivat suunnittelijoiden työkaluina palveluiden kehittämisessä. Käyttäjäpersoonat auttavat kuvaamaan palvelun todellisten käyttäjien tarpeita. Käyttäjäpersoonien avulla pidetään käyttäjänäkökulma mukana palveluiden  kehittämisessä.