Palvelumuotoilujamit

Palvelumuotoilujamit on hackathonin tapainen tapahtuma, jossa tiimit yhteiskehittävät ideoiden ja kokeillen ratkaisua ennalta määriteltyihin tai tapahtuman aikana muotoutuviin haasteisiin. Jamien lopputuloksena syntyy prototyyppejä tai muita ratkaisuaihioita annettuihin haasteisiin liittyen.

Palvelumuotoilujamit on alle 48 tunnin intensiivinen yhteiskehittämisen ja ideoinnin menetelmä. Jamit tuovat yhteen luovat ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet ongelmanratkaisusta ja palvelumuotoilusta. Jamit ovat myös hyvä tapa osallistaa  palvelun mahdollisia asiakkaita joko palvelun kehittämiseen tai viimeistään prototyypin testauksessa.

Kahden päivän ajan monialaiset tiimit ideoivat, kokeilevat ja prototypoivat uutta palvelua yhteisen teeman ympäriltä. Ideoitava palvelu päätetään aina tiimin kesken Jamien alussa. Tekemällä oppiminen on keskeistä Jameissa. Yhdessä tiimin kanssa päätetään työskentelytavat, joihin kahden päivän ajan sitoudutaan. Tekemisen tulee olla ketterää, kokeilevaa ja käyttäjänäkökulma tulee huomioida koko kehittämisen ajan.

Jamin lopputuloksina syntyy tiimien luomia prototyyppejä tai aihioita uusista tai nykyisen palvelun kehittämisestä. Tapahtuman lopussa kaikki aikaansaannokset esitellään osallistujille.

Jos järjestät jamit:

  • panosta hyviin ja toimiviin tiloihin. Tiloissa tulisi olla siirrettäviä pöytiä, valkotauluja ja seinätilaa, jota voidaan hyödyntää ideoinnissa ja prototyypin muotoilussa

  • varaa materiaalia prototypointiin ja ideointiin

  • suunnittele kokonaisuus, varaa riittävästi fasilitoijia, aikatauluta päivä ja varaa aikaa tauoille

  • panosta tarjoiluihin osallistajien energiatasapainon ylläpitämiseksi.