Prototypointi

Prototyyppi on ensimmäinen malli kehitettävästä palvelusta. Sen avulla voidaan testata palvelua käyttäjillä ennen kuin palvelu viedään tuotantovaiheeseen.

Prototypointi on olennainen palvelun kehittämisen vaihe. Prototyyppi on ensimmäinen konkreettinen visuaalinen luonnos, malli tai julkaisu kehitettävästä palvelusta tai tuotteesta. Prototyyppi mahdollistaa kehitettävän tuotteen tai palvelun testaamisen käyttäjillä. Sen avulla voidaan arvioida, kuinka hyvin kehitetty työ vastaa ratkaistavaan haasteeseen tai esimerkiksi kuinka käyttäjälähtöinen palvelu on.

Prototyyppien muotoilussa voidaan hyödyntää erilaisia tapoja. Tärkeää on valita prototyypin toteutustapa ajan, resurssin ja käyttötarkoituksen mukaan.

Verkkopalveluja kehitettäessä prototyyppi voi olla ulkonäöltään jo verkkosivun näköinen, vaikka todellisuudessa kyse usein onkin käyttöliittymävisualisoinnista, jossa käyttöliittymäkuvien väleihin on luotu oikeaa käyttöliittymää muistuttavia siirtymiä. Sisältöä ja toiminnallisuuksia on prototyypissä vielä rajatusti.

Prosesseja suunnittelevissa työpajoissa prosessin prototyyppi tai visualisointi voidaan tehdä esimerkiksi hyödyntäen muovailuvahoja, legoja tai kuvata kehitettävä palvelu tai tuote pelkästään post-it lappujen avulla. Tärkeää on saada kuvattua ja konkreettisesti näytettyä mitä ollaan kehittämässä.

Prototyypit ja visualisoinnit mahdollistavat keskustelun tulevan palvelun ympärillä. Käyttäjäpalautteen perusteella voidaan tehdä joko uusia versioita prototyypistä tai viedä kehitetty palvelu jo tuotantoon.