Suomi.fi-valtuudet

Ihmisen kädessä on älypuhelin, jossa on auki suomi.fi valtuudet -näkymä.
Suomi.fi-valtuudet -palvelu on julkishallinnon yhteinen järjestelmäratkaisu puolesta-asiointiin liittyvään valtuuttamiseen. Organisaatiot voivat liittää suomi.fi-valtuutussovelluksen omiin asiointipalveluihinsa ja siten tarjota asiakkailleen mahdollisuuden halutessaan asioida esimerkiksi toisen henkilön tai yrityksen puolesta.

Kenelle?

Valtuudet-palvelu on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioiden, eli valtion hallintoviranomaisten ja virastojen, laitosten ja liikelaitosten sekä kunnallisten viranomaisten käyttöön. Myös yksityisen sektorin organisaatiot saavat käyttää palvelua, mikäli niillä on oikeus käsitellä asiakkaan yksilöivää tunnusta, eli henkilöturvatunnusta tai Y-tunnusta. Palvelun käyttö on vapaaehtoista.

Käytön ja käyttöönoton kustannukset

Suomi.fi-valtuudet -palvelun käyttö on julkishallinnolle maksutonta, sillä palvelu on osa julkishallinnon yhteistä tukipalvelukokonaisuutta. Valtuuttamiseen ja valtuuksien tarkistamiseen liittyvät kustannukset hoidetaan keskitetysti Väestörekisterikeskuksessa.

Asiakasorganisaatio vastaa itse organisaation omiin järjestelmiin vaadittavista käyttöönoton edellyttämistä muutoksista, kuten valtuuskyselyliittymän tekemisestä Palveluväylä- tai WebAPI-liittymän kautta sekä oman palvelunsa puolesta-asioinnin toteuttamisesta.

Tekninen toteutus

Suomi.fi-valtuudet kytketään osaksi organisaation asiointipalveluratkaisua. Palvelun avulla loppukäyttäjinä toimivat organisaatiot tai henkilöasiakkaat voivat valtuuttaa henkilön tai henkilöitä asioimaan puolestaan.
Valtuudet-palvelusta vastaa Väestörekisterikeskus, joka välittää palvelua käyttäville organisaatioille automaattisesti tiedot onko asioijalla asioijalla oikeutta asioida toisen puolesta tai valtuutta. Tiedot haetaan perustietorekistereistä tai valtuusrekisteristä.
Valtuudet-palvelun käyttöönotto edellyttää, että asiakasorganisaatio toteuttaa omaan järjestelmäänsä valtuudet-palvelun vaatimat muutokset.

Käyttöönotto

Suomi.fi-valtuudet -palvelun käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa. Käyttöönotto aloitetaan täyttämällä liittymisilmoitus ja käyttötapauskuvaus ja aloittamalla käyttöönoton suunnittelu yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Digitaalisen asioinnin tukipalvelukokonaisuus Suomi.fi

Suomi.fi-palvelut ovat digitaalisen asioinnin tukipalveluita, jotka luovat yhtenäisen käyttökokemuksen julkishallinnon kanssa asiointiin. Yhtenäisesti toteutetut palvelut on kustannustehokkaita ja niille voidaan tarjota keskitettyä tukea. Keskitettyjen palveluiden tavoitteena on yksinkertaistaa, yhtenäistää ja helpottaa julkishallinnon asiakkaiden – kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen – asiointia asiakasorganisaatioiden kanssa. Kaikki suomi.fi-palvelut ovat saavutettavia.