Digitaaliseen turvallisuuteen kohdistuvien riskien hallinta taloudellisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämiseksi

Nykyisessä taloustilanteessa digitaalisesta ympäristöstä on tullut välttämätön kasvulle sekä vauraudelle, hyvinvoinnille ja osallisuudelle. Tämän vuoksi digitaaliseen turvallisuuteen kohdistuvia riskejä tulisi käsitellä laajemmasta taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja niiden hallinta tulisi sisällyttää sidosryhmien päätöksentekoprosesseihin

Digitaaliseen turvallisuuteen kohdistuvien riskien hallinta taloudellisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämiseksi
Päivitetty: 9.6.2020