Pilkahduksia tulevaisuuteen - raportti VM 2019:22

Yhteiskuntamme on siirtymässä 2020-luvulle tilanteessa, jossa olemme entisestään hyödyntämässä uuden teknologian tarjoamia palveluita niin yhteiskunnan kuin elinkeinoelämän osalta uudenlaisten palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä. Ennakolta 2020-lukua arvioidaan vuosikymmeneksi, jolloin tekoälyn ja robotisaation uskotaan tekevän selkeän läpimurron samalla tavalla mitä 2010-luvulla esimerkiksi sosiaalinen media, pilvipalvelut, älypuhelimet, ajasta ja paikasta riippumaton työskentely sekä yleensä digitaalisten palveluiden hyödyntäminen.

Suomi on menestynyt loistavasti erilaisissa kansainvälisissä tilastoissa useilla eri yhteiskunnan osa-alueilla. Suomen vakaus ja turvallisuus yhdistettynä teknologian korkeaan hyödyntämisasteeseen ja koulutustasoon luo meistä erinomaisen alustan digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen ja tuottamiseen. Tämän kaiken kehityksen keskiössä ovat niin kansalaiset ja yritykset kuin tieto, data. Tietopolitiikan ja tiedonhallinnan kehittäminen kansalaisten elämäntilanteet huomioiden on globaalisti varsin ainutkertainen innovaatio, jonka uskomme olevan eräs merkittävä tekijä mahdollistaessamme Suomen menestystä myös 2020-luvulla.

Tässä kokonaisuudessa luottamuksella on keskeinen merkitys. Se nousee esille niin kansalaisten kuin yritysten, asiakkaiden näkökulmasta heidän henkilötietojen käsittelyssä, uusien palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä, yhteiskunnan sietokyvyn kehittämisessä erilaisia häiriötilanteita varten ja kansallisessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Luottamus edellyttää turvallisuuden eri osa-alueiden jatkuvaa kehittämistä digitaaliseen toimintaympäristöön kohdistuvat uhat ja riskit huomioiden. Tässä digitaalinen turvallisuus toimii niin luottamuksen kuin uuden teknologian mahdollistamien palveluiden mahdollistajana.

Pilkahduksia tulevaisuuteen - raportti VM 2019:22
Päivitetty: 9.6.2020