VAHTI 1/2004 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004-2006

ESIPUHE JA TIIVISTELMÄ

Valtiovarainministeriö (VM) vastaa valtion tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä. Ministeriö on asettanut Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTI hallinnon  tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen elimeksi. Valtionhallinnon lisäksi VAHTIn toiminnan tuloksia hyödynnetään laajasti myös kunnallishallinnossa ja yksityisellä sektorilla.

VAHTIssa ovat edustettuina eri hallinnonalat ja -tasot. Ryhmä on tunnettu tietoturvajulkaisuista ja ohjeista. Tuore selvitys osoittaa VAHTIn menestyksellisyyden hallinnon tieto- ja viestintätekniikan sekä tietohallinnon ohjauksessa.

VAHTI muodosti elokuussa 2003 työryhmän valmistelemaan Suomen valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisohjelmaa. Tämä asiakirja esittää suunnitelman.

Tietoturvallisuuden kehitysohjelmaa sisältää 6 kehittämisaluetta, joissa on yhteensä 28  kehittämiskohdetta. Kehittämiskohteet on priorisoitu ja aikataulutettu.

Tietoturvallisuuden kehitysohjelman vastuuministeriö on valtiovarainministeriö, jonka tukena käytännön valmistelusta, koordinoinnista, seurannasta ja yhteensovittamisesta huolehtii VAHTI

1/2004 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004-2006
Päivitetty: 9.6.2020