VAHTIn toimintakertomus 2016

Kuvaus

Valtiovarainministeriö

Tässä julkaisussa kuvataan Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän (VAHTIn) toimintaa, yhteistyötä ja vaikutusta vuonna 2016. Toiminnan painopiste yleisellä tasolla oli julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden sekä tietosuojan edistämisessä (EU-tietosuoja-asetuksen vaikutus). Lisäksi VAHTI käynnisti vuonna 2016 erillisen hankkeen tietoturvallisuusohjeiston rakenteen uudistamiseksi ja sen ylläpidettävyyden parantamiseksi. Hanke liittyy vuonna 2016 käynnistettyyn tiedonhallintalain uudistukseen, jonka yhteydessä uudistetaan myös tietoturvallisuutta koskevat säädökset ja luodaan uudet tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset. Hankkeen tuloksena käynnistettiin uusi, vielä testivaiheessa oleva palvelu http://beta.vahtiohje.fi. Uuden palvelun on tarkoitus korvata asteittain olemassa oleva www.vahtiohje.fi-palvelu ja toimia tulevan tietoturvallisuuslainsäädännön toimeenpanoa edistävänä portaalina

Päivitetty: 9.6.2020