VAHTIn toimintakertomus vuodelta 2017

Valtiovarainministeriön tehtävänä on julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleinen kehittäminen ja valtionhallinnon tietoturvallisuuden ohjaus. Valtiovarainministeriön toimivalta tietoturvallisuuden ja tietohallinnon ohjauksessa ja kehittämisessä perustuu useisiin lakeihin, säädöksiin ja asetuksiin. Valtiovarainministeriö on asettanut julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) toimimaan julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä ja ohjauksesta vastaavien organisaatioiden yhteistyö-, valmistelu- ja koordinaatioelimenä. Vuoden 2017 alusta kolmen vuoden toimikaudelle asetettu VAHTI jatkaa yli kaksikymmentä vuotta jatkunutta tieto- ja kyberturvallisuuden, laajemmin ymmärrettynä digitaalisen turvallisuuden kehittämistä. Tässä julkaisussa kuvataan VAHTIn toimintaa, yhteistyötä ja vaikutusta vuonna 2017. Vuoden 2017 aikana toteutettiin uusina kehittämistoimenpiteinä julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko osana EU-alueen laajuista European Cyber Security Month-kokonaisuutta (ECSM). Toinen menestys on ollut vuoden aikana käynnistynyt yhteistyö Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (Juhta) kanssa liittyen tietosuojan ja tietoturvan yhteishankkeisiin. Vuoden aikana julkaistiin viisi julkaisua sekä osallistuttiin Pilkahduksia tulevaisuuteen - digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet –raportin tuottamiseen. Valtiovarainministeriö mittaa digitaalista turvallisuutta julkisessa hallinnossa. Tavoitteena on tunnistaa kehittämisalueita ja kohdistaa niihin toimenpiteitä. Vuoden aikana toteutettiin ensimmäisen kerran sekä VAHTI-organisaatiokysely että henkilöstön ja johdon tietoturvabarometri valtionhallinnon ohella myös kunnille ja sairaanhoitopiireille. Näiden kyselyiden perusteella sekä organisaatiot että valtiovarainministeriö ovat pystyneet muodostamaan digiturvallisuuden kokonaiskuvaa sekä keskittämään resursseja niihin toimenpiteisiin, joilla saavutetaan parhaiten vaikuttavuutta digitaalisen turvallisuuden kehittämisessä.

Päivitetty: 9.6.2020