Suunnannäyttäjät 2017

Kuva: Mathew Schwartz
Vuonna 2017 ensimmäistä kertaa järjestetyllä Suunnannäyttäjät-kilpailulla haluttiin palkita ennakkoluulottomia digitalisaation kehittäjätiimejä hyvästä kehitystyöstä. Kilpailulla haluttiin myös tuoda esiin digitalisoinnin periaatteita onnistuneesti ja luovasti toteuttaneita tiimejä.

Kilpailu järjestettiin keväällä 2017. Mukaan ilmoittautui yhteensä 28 tiimiä, jotka omalla toiminnallaan edistivät erityisesti julkisen sektorin digitalisaatiota.

Osallistujia arvioimassa olivat julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, julkisen hallinnon ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, Tampereen pormestari Lauri Lyly ja Ylen verkkokehityksen päällikkö Mikko Rusama. Lisäksi valintaan vaikutti Suomidigi.fi:ssä ollut yleisöäänestys, jossa sivuston kävijät pystyivät äänestämään kuutta esikarsinnassa valittua kehittäjätiimiä.

Voittajaksi Lapin poliisin RPAS-toiminta

Kilpailun voittajaksi valittiin Lapin poliisin RPAS-toiminta kadonneen henkilön etsinnässä. Arviointiraadin perustelut: RPAS-toiminnassa hyödynnetään RPAS-laitetta eli dronea heti katoamisilmoituksen tullessa kadonneen henkilön etsinnässä. RPAS-toiminnalla hyödynnetään digitalisaatiota ihmishenkien pelastamisessa, kun etsintää johtavalle henkilölle on rakennettu täyden palvelun paketti uuden laitteen ympärille pelastustoimien nopeuttamiseksi. Lapin poliisi on näyttänyt suuntaa julkiselle hallinnolle ottamalla käyttöön digitalisaation mahdollistaman uuden, henkiä pelastavan monistettavan toimintamallin.

Toiseksi kilpailussa valittiin Liperin kunnan varhaiskasvatukse sähköistäminen. Arviointiraadin perustelut: Liperin kunnan varhaiskasvatuksen tuntiperustainen maksujärjestelmä, joka mahdollistaa työvuorojen suunnittelun mahdollisimman tehokkaasti lapsen etua ajatellen. Digitalisaation mahdollistama kokonaisvaltainen muutos lapsen päivähoidossa on toteutettu yhdessä vanhempien kanssa. Liperi on rohkeasti uudistanut palvelunsa, jolla parannetaan hoidon laatua ja käytetään huomattavasti tehokkaammin julkisia varoja. Liperin kunta on myös panostanut muutosjohtamiseen, mikä on keskeistä prosessien uudistamisessa.

Kolmanneksi kilpailussa valittiin Suomen Riistakeskuksen Oma riista -palvelu. Arviointiraadin perustelut: Prosessi uudistettiin digitaaliseksi lähtökohtana asiakkaan kokema hyöty. Metsästäjät voivat antaa riistatietoa paikan päällä älypuhelimilla ja hallinnollinen rasite viranomaisille on minimoitu. Suomen riistakeskus on esimerkillisesti osoittanut sen, miten maksimoidaan asiakkaan hyöty ja samalla saadaan lakisääteiset tehtävät hoidettua joukkoistamalla asian hoito.

Kunniamaininnan arvokkaasta työstään saivat Migri.fi-uudistus, Verkkopotku kehitysvammaisten tukiasumiseen ja Helsingin kaupungin ICT-kehittämismenetelmät Kehmet.

Tiedote kilpailun voittajasta (VM)

Kaikki osallistujat

 • Arvo – opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu, CSC – Tieteen tietotekniikka keskus Oy
 • Digi mahdollistaa tärkeimmän, Liperin kunta
 • Digiremppa-koulutusohjelma
 • Digitransit, HSL
 • EURA 2014, TEM
 • Helsinki 3D+, Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Tietoteknikka- ja viestintäosasto
 • Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu, Kela
 • Hyrrä - Maaseudun hanke-, yritys- ja rakennetukien verkkoasiointipalvelu, Maaseutuvirasto
 • iTap - IT-verotarkastuksen automatisointien PoC, Verohallinto
 • Kiinteistökauppojen uudet tietopalvelut, Maanmittauslaitos
 • KIRA-digi
 • Kokemuksellinen paikkatieto: asukkaiden asiantuntemus hyötykäyttöön ja pois tietosiiloista, Lahden kaupunki
 • Lupapiste, Evolta Oy
 • Metsään.fi-asiointipalvelu, Suomen metsäkeskus
 • Oikeusministeriön Aineistopankki-hanke, Oikeusministeriö
 • Oma riista -palvelu, Suomen riistakeskus
 • Palvelunäkymät-hanke osana Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa (2014–2017), Väestörekisterikeskus
 • Pilvipalvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen opetuksessa ja opetuspuolen IT-asioissa, Ylöjärven Kaupunki
 • Puolustusvoimien asevelvollisten sähköinen asiointi, Puolustusvoimat
 • RPAS toiminta kadonneen henkilön etsinnässä, Lapin Poliisilaitos
 • Suomi.fi-kartat, Maanmittauslaitos
 • Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän jäsenkuntien digitalisaatio, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
 • Tays digitalisaatio hanke, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Tuotantoprosessien automatisointi, Palkeet
 • Uusien kehittämisverkostojen ja teemaverkostojen käyttöönotto Tuusulan kunnassa, Tuusulan kunta
 • Vero24-projekti, Verohallinto
 • Verocampus, Verohallinto
 • Ylioppilastutkinnon digitalisointi, Ylioppilastutkintolautakunta
Päivitetty: 5.2.2020