Suunnannäyttäjät 2017: RPAS-toiminta

Lapin poliisilaitos hyödyntää miehittämättömiä ilma-aluksia kadonneiden henkilöiden etsinnässä. Ehdotus on mukana vuoden 2017 Suunnannäyttäjät-kilpailussa, jossa halutaan palkita ennakkoluulottomia digitalisaation kehittäjätiimejä hyvästä kehitystyöstä. Kilpailulla halutaan myös tuoda esiin digitalisoinnin periaatteita onnistuneesti ja luovasti toteuttaneita tiimejä.

Mistä on kyse?

Toimimme Lapin Poliisilaitoksella MSO-etsinnän tiiminä ja tällä hetkellä kehitämme RPAS-toimintaa osaksi kadonneen henkilön etsintää. Digitalisaation edetessä ja laitteistojen hintojen laskiessa sellaiselle tasolle, että niiden hankinta on tullut mahdolliseksi - olemme ottaneet RPAS-toiminnan täydentämään ja korvaamaan muuta ilmasta tapahtuvaa etsintää.

RPAS-toiminnalla voimme tarkastaa sellaisia kohteita joihin muilla tavoilla ei päästä tai maasta käsin tapahtuvana toimintana ne olisivat erittäin raskaita tai aikaa vieviä. Myös keliolosuhteiden (esim. matala pilvikorkeus) estäessä miehitettyjen ilma-alusten toiminnan - voimme RPAS-toiminnalla korvata ne ja päästä tehokkaaseen etsintään. Parhaillaan koulutamme ohjaajia RPAS-toimintaan - mutta ylläpidämme 24/7 toimintavalmiutta pienellä tiimillä.

Hankkeen tai projektin tavoite

  • Katoamisilmoituksen tullessa - paikalle lähtevän ensimmäisen poliisiyksikön mukana on RPAS-laite eli drone
  • Laitteistojen toiminnan ja kuvan käsittelyn kehittäminen maasto-olosuhteissa
  • Uusien innovaatioiden kehittely (mm. majakkatoiminta - kadonneelle)
  • Laitteistojen kehittely yhdessä valmistajien kanssa.

Mitä ja miten digiperiaatteita hyödynnettiin?

  • Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti (tässä tapauksessa asiakkaaksi katsotaan poliisipartio) - tuotteistamme RPAS-toiminnan kadonneen henkilön etsinnässä ohjeiksi/toimintakorteiksi joissa poliisipartiolle kuvataan lyhyesti käyttömahdollisuudet eri kohteissa/maastoissa
  • Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita (tässä tapauksessa asiakkaaksi katsotaan poliisipartio) – RPAS- toiminta tuottaa ohjaajat/pilotit täysimääräisesti tilannetta johtavalle poliisimiehelle (lentotoiminta/turvallisuus/kuvan tulkinta/jälkikäsittely yms.) - myös kuvan reaaliaikainen seuranta mahdollistetaan etsintäalueelta (auttaa etsinnän johtajaa suuntaamaan etsintää)
  • Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti (tässä tapauksessa asiakkaaksi katsotaan kadonnut henkilö) - suurin osa kadonneista henkilöistä löytyy ns. lähietsinnässä n. 300 – 500 m säteellä katoamispisteestä. RPAS-toiminnalla voimme suorittaa lähietsinnän nopeasti heti katoamisilmoituksen tullessa ja saada mahdollisesti loukkaantuneen/sairaskohtauksen saaneen henkilön pikaisesti ensihoitoon. Poliisille tulee vuosittain n. 20 000 kpl katoamiseen liittyvää tehtävää - joista osasta aloitetaan hätäetsintä (henkeä pelastava toiminta). Kehitämme toimintaamme juurikin tilanteiden nopeaan ja tehokkaaseen käynnistämiseen jolloin pelastumisen/löytymisen mahdollisuus on suurin.

Mitä opimme projektin aikana?

Kohtasimme kahdenlaisia haasteita:

  • Laitehankintoihin kohdistuneet taloudelliset realiteetit - sovitimme toimintamme aloitusvaiheessa mahdollisimman käytännönläheiseksi ja realiteetit huomioiden - pieniä laitteita, jotka sopivat niin harjoitteluun kuin etsintäänkin - no - työaikahan ei toimintaan alussa riittänyt - hyvä kun tunnit vuorokaudessa. Nyt ollaan laitekannassa kohtalaisella tasolla ja syksyllä jo hyvällä.
  • Muutosvastarinta (pienellä kuitenkin kirjoitettuna) - lähestyimme asiaa ns. elokuvan keinoin. Tuotimme toiminnasta lyhyitä elokuvia/esityksiä joiden kautta pääsi havaitsemaan RPAS-laitteiden mahdollisuudet käytännön etsinnässä. Samalla poimimme ajatuksia "yleisöstä" ja seuraavaan tilaisuuteen teimme niiden pohjalta uusia esityksiä esiin tulleista ajatuksista. Haastavaa oli/on myös tuoda etsintätilanteista johtaville henkilöille uusi liikkuva elementti mukaan toimintaan - kadonneen henkilön etsintä on poliisin haastavimpia tehtäviä varsinkin johtamista ajatellen - toimmekin ns. täyden palvelupaketin periaatteella, jossa tarjoamme kuvaa tulkittuna etsintäalueelta johtajalle tilannekuvan perustaksi.
Päivitetty: 5.2.2020