Suunnannäyttäjät 2017: Verkkopotku

Projektissa tuetaan kehitysvammaisten asiakkaiden tieto- ja viestintäteknisten taitoja, jotta he saavat paremmat valmiudet toimia digitaalisessa tietoyhteiskunnassa. Ehdotus on mukana vuoden 2017 Suunnannäyttäjät-kilpailussa, jossa halutaan palkita ennakkoluulottomia digitalisaation kehittäjätiimejä hyvästä kehitystyöstä. Kilpailulla halutaan myös tuoda esiin digitalisoinnin periaatteita onnistuneesti ja luovasti toteuttaneita tiimejä.

Mistä on kyse?

Sosiaali- ja terveysministeriön digilinjauksessa 2025 todetaan, että Suomi on yksi maailman kärkimaista julkisissa sähköisissä palveluissa. Tässä projektissa tuetaan kehitysvammaisten asiakkaiden tieto- ja viestintäteknisten taitoja, jotta he saavat paremmat valmiudet toimia digitaalisessa tietoyhteiskunnassa. Projektin tavoitteena on myös vahvistaa kehitysvammaisten osallisuutta yhteiskunnassa verkkopalveluiden avulla.

Projekti tukee lisäksi tukiasumisen työntekijöiden digitaalisia taitoja ja asenteita, jotta heillä on valmiudet ohjata ja opastaa kehitysvammaisia asiakkaita hyödyntämään digitaalisen yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia. Projektin tavoitteena on luoda uusia työ- ja toimintakulttuureja kehitysvammaisten arkeen digitalisaation keinoin sekä tukee sitä verkkopotku koulutuksen avulla.

Ihminen oppii parhaiten yhdessä toisten kanssa asioista keskustellen, ongelmia ratkoen ja osallistumalla ja tekemällä asioita itse. Kehitysvammaisten osallisuutta yhteiskuntaan sekä oppimista voidaan edistää monin digitaalisin keinoin, kuten viemällä asiantuntijuus ja tieto webinaarien avulla palvelutaloihin ja tukiasuntojen asiakkaille sekä rohkaisemalla kehitysvammaisia asiakkaita osallistumaan ja luomaan virtuaalisia verkostoja sekä toimia monimediaisen sisällön tuottajana sekä kuluttajana.

Mitä ja miten digiperiaatteita hyödynnettiin?

  • Asiakaslähtöisyyden kehittäminen: Tämän projektin keskiössä on asiakas, joka tarvitsee erityistä tukea digitaalisten valmiuksien vahvistamisessa, mutta jota digitalisaatio palvelee ja helpottaa arkielämässä monipuolisesti. Tätä näkökulmaa ja ajattelua tulee vahvistaa myös alalla työskenteleville ammattilaisille. Digitaalisuuden vienti asiakaslähtöisesti kehitysvammaisten arkeen mahdollistaa uusia työ- ja toimintamalleja.
  • Poistamme turhan asioinnin: Kehitysvammaisen asiakkaan liikkuminen ja asiointi voi vaatia erityisiä toimia sekä valmisteluja. Digitaalisuus mahdollistaa palvelujen tarjoamisen ketterästi asiakkaan arkeen.

Mitä opimme projektin aikana?

Monet kehittämishankkeet luodaan työorganisaation suljetuissa ja valikoiduissa työryhmissä. Tämä kehittämishanke on käynnistynyt vapaa-ajalla, eri julkishallinnon sektoreilla toimivien ystävien aidosta kiinnostuksesta ja halusta hyödyntää omaa ammatillista osaamista ja yhdistää sitä ennakkoluulottomasti. Kehittämishankeen ja ideoinnin tuloksena on syntynyt verkkopotku ry yhdistys, jonka tavoitteena on Tavoite: Hyödyntää digitaalisen tietoyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia eri kohderyhmien osaamisen kehittämisessä ja verkostoitumisessa sekä edistää sosiaalista kuntoutusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää koulutustilaisuuksia ja konsultointia
  • Luo toiminta- ja tukisuunnitelmia eri ryhmien digitaitojen kehittämiseksi
  • Edistää työssäjaksamista digiyhteiskunnassa.

Sopivan yhteistyökumppanin löytyminen, jolla on mahdollisuuksia viedä hanketta eteenpäin. Yhteistyökumppani lopulta löytyi alan ammattilaisten verkostotapaamisen yhteydessä.

Päivitetty: 5.2.2020