Digitaalinen toiminta- ja tapahtumakalenteri pitää kuntalaiset ajantasalla – samalla parempaa yhteistyöhötä eri toimijoiden kesken

Sosterin yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittämä digitaalisen toiminta- ja tapahtumakalenteri oli ehdolla digitalisaation Suunnannäyttäjäksi vuonna 2018.

Sosterin yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittämän digitaalisen toiminta- ja tapahtumakalenterin Yssin kautta Savonlinnan seudun kuntalaiset pysyvät ajan tasalla alueen tapahtumista ja menoista, jotka liittyvät terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Yhteisellä kalenterilla toimijat ja organisaatiot voivat tehdä yhteistyötä ja välttää päällekkäistä tapahtumatarjontaa sekä kohdentaa palveluohjausta kuntalaisille ja asiakkaille.

Pienellä alueella moni yhdistys kamppailee olemassaolonsa puolesta, mutta yhteisen toimintakalenterin myötä Savonlinnan seudun yhdistysten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä on lisätty entisestään ja pienten yhdistysten asemaa on saatu lujitettua. Toimintakalenterin hyötyjä on pidetty merkittävinä ja kaikkein parhaimpana asiana se, että hyötyjiä ovat olleet ensisijaisesti palveluja tarvitsevat ja käyttävät kuntalaiset. Yssi-tapahtumakalenterin syntyminen tiiviin monitoimijaisen yhteistyön hedelmistä on herättänyt ylpeyttä toimijoissa.

Innostunut työskentely on luonut ilmaan pioneerihenkeä. Kehittämistyön edetessä osallistujilta saadun palautteen myötä kyettiin priorisoimaan toimintoja ja tekemään monia parannuksia sivuston toimintoihin. Tapahtumakalenteri on tuonut aivan uutta näkökulmaa alueella tapahtuvaan toimintaan, joka on edistänyt sivuston kehittymistä. Hyvä henki ja kalenterisovelluksen kaupungin johdossa herättämä ihastus on tuonut avustuksen myös seuraavan digipalikan jatkokehittämiseen.

Yksi keskeinen vaikeus oli aiemmin käytössä olleiden erimuotoisten kalenterisovellusten yhteensopimattomuus. Tarjolla oli useita eri kalentereita, jotka eivät keskustelleet keskenään ja aiemmat puolitiehen jääneet kehittämisyritykset aiheuttivat ennakkoluuloja. Esimerkkien, avoimen tiedotuksen ja henkilökohtaisten keskustelujen kautta vastustusta onnistuttiin hälventämään. Kehittämistä vauhditti myös eri toimijoiden tarve yhteiskalenterille. Kehittämistarpeena oli se, että eri toimijoiden tapahtumatarjontaa piti jollakin tapaa koordinoida, poistaa päällekkäisyydet ja tehostaa markkinointia, jotta asiakkaat ja kuntalaiset löytäisivät tapahtumat ja voisivat hyödyntää eri toimijoiden tarjontaa kattavasti.

Digioppimme:

Avoimuus, läpinäkyvyys ja osallistaminen auttavat muutosvastarinnan hyödyntämisessä ja murtamisessa, helpottaa nopeitakin rahoitusratkaisuja, saa parhaat voimat tekemään töitä yhdessä, estää toisaalta päällekkäisyyksien ja toisaalta aukkojen syntyä, sitouttaa ihmiset täyttämään ja käyttämään yhdessä rakennettua digityökalua.

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailuun ilmoittautui yhteensä 30 tiimiä. Kilpailussa haettiin erityisesti kansalaisten arkea helpottavia digihankkeita, -projekteja ja -kokeiluja. Kilpailun kannalta tärkeäksi nähtiin myös se, että digitalisaatiotekoon osallistui henkilöitä useammasta organisaatiosta. Lisäksi kilpailussa arvostettiin sitä, että mukaan ilmoitetun digiteon lopputuloksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa.

Päivitetty: 5.2.2020