eRaati kutsuu asiakkaat mukaan toiminnan kehittämiseen

eRaati on digitaalinen keskustelukanava, jonka avulla asiakkaat voivat ajantasaisesti olla mukana kehittämässä palveluita. KEskustelukanava oli ehdolla vuoden 2018 digitalisaation Suunnannäyttäjäksi.

Osallistuminen valinnanvapauskokeiluun, jossa kuntalainen voi valita perusterveydenhuollon palveluntuottajan joko kunnallisesta palvelusta tai yksityiseltä tuottajalta haastoi myös Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kehittämään toimintaa ja asiakaskokemusta. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä halusi edistää tätä osallistaen asiakkaita ja hyödyntäen digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Asiakkaiden kuuntelemista, osallistumista ja vaikuttamista varten kuntayhtymä otti käyttöön eRaati-palvelun, jonka avulla kuntayhtymä ja asiakkaat voivat kommunikoida palveluita yhdessä kehittäen.

eRaati on digitaalinen keskustelukanava, jonka avulla asiakkaat voivat ajantasaisesti olla mukana kehittämässä palveluita. Kuntayhtymän tavoitteena on tuottaa entistä parempia asiakaslähtöisiä palveluita.  eRaati-työkalu mahdollistaa uudenlaisen tavan henkilökunnalle ja asiakkaille osallistaa ja osallistua yhdessä kehittämään palveluita ja vastaamaan tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen. eRaati toimii myös viestintäkanavana molempiin suuntiin. eRaadissa asiakkaille voidaan esittää kysymyksiä ja keskustelua aiheesta voi käydä omalla nimellä tai anonyymisti. Asiakkaat voivat ehdottaa raadissa omia kehittämisehdotuksiaan.

Suurimpana vaikeutena on katsottu olevan asiakkaiden saaminen mukaan raadin toimintaan, mikä on vaatinut uusia näkökulmia ja kykyä lähteä markkinoimaan uutta digitaalista keskustelukanavaa. Asiakkaiden luo on jalkauduttu erilaisissa tapahtumissa. Omat hankaluudet ovat myös kehitysehdotusten ketterä toteuttaminen toiminnassa.

Kehittämistyö jatkuu eRaati-työkalun osalta aktiivisesti eRaati-työryhmässä. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tarkoituksena on osallistaa koko henkilökunta käyttämään uutta työkalua haasteista huolimatta. Vuoden 2018 aikana eRaati-työkalu on tarkoitus ottaa käyttöön koko organisaatiossa. Koska eMaaseutu-hankkeen tuella kuntayhtymä uskalsi rohkeasti ja riskittömästi tarttua testaamaan eRaati -työkalua, samankaltainen kokeilukulttuuri jatkossakin madaltaa kynnystä tarttua uusien digitaalisten toimintatapojen käyttöönottoon ja hankintojen tekemiseen. eRaati-työkalun avulla on saatu käyttökokemusta ja on kehitettyä omannäköistä palvelua, joka tukee organisaation toimintaa.

Digioppimme:

Tarvitaan rohkeutta ja ketteryyttä tarttua kokeilemaan uusia digijuttuja. Vaikka laivat kääntyvät hitaasti, silti pienillä kokeiluilla voidaan saada kehitystä ja uutta kekseliäisyyttä aikaiseksi. Jo tähän kilpailuun osallistuminen oli meiltä rohkea veto: myös pienillä kehittämistoimilla ja digikokeiluilla voi saada näkyvyyttä omalle organisaatiolle!

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailuun ilmoittautui yhteensä 30 tiimiä. Kilpailussa haettiin erityisesti kansalaisten arkea helpottavia digihankkeita, -projekteja ja -kokeiluja. Kilpailun kannalta tärkeäksi nähtiin myös se, että digitalisaatiotekoon osallistui henkilöitä useammasta organisaatiosta. Lisäksi kilpailussa arvostettiin sitä, että mukaan ilmoitetun digiteon lopputuloksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa.

Päivitetty: 5.2.2020