OmaVero kerää veroasioinnin tiedot yhteen – palvelu korvaa vaiheittain nykyiset palvelut

OmaVerosta asiakas voi tarkistaa verotuksellisen kokonaistilanteensa, tehdä ilmoituksia, hakemuksia, korjauksia sekä maksaa veroja ja kysyä neuvoa. Palvelu on ehdolla vuoden 2018 digitalisaation Suunnannäyttäjäksi.

Samalla kun Verohallinto päätti uusia sähköiset järjestelmänsä, löytyi otollinen aika päivittää myös tiensä loppuun tulleet verotuksen sähköiset palvelut. OmaVero kerää yhteen asiakkaan kaiken veroasioinnin ja yksi palvelu tulee korvaamaan vaiheittain nykyiset palvelut.

Syksyllä 2018 on tulossa laaja käyttöönotto, kun henkilöasiakkaiden verotus siirtyy OmaVeroon. OmaVerosta asiakas voi tarkistaa verotuksellisen kokonaistilanteensa, tehdä ilmoituksia, hakemuksia, korjauksia sekä maksaa veroja ja kysyä neuvoa. OmaVero käyttää valtion yhteisiä Suomi.fi-tunnistusta ja Suomi.fi-maksuja. Hyvän asiakaskokemuksen rinnalla varmistetaan myös se, että Verohallinto saa oikeanlaista tietoa oikeassa muodossa.

Aiemmin kehitystyössä on menty paperinen asiointi edellä, joihin sähköiset palvelut on sovitettu jälkikäteen. Järjestys on hankaloittanut sähköisten palveluiden kehittämistä ja nykyään kehittämisessä mietitään ensisijaisesti sähköisen palvelua. Palvelun kehittämistä ohjaa käyttäjien tarve ja hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi eri vaiheissa on tehty merkittäviä määriä käytettävyyden arviointeja.

Kaiken veroasioinnin yhteen keräävä palvelu tuottaa kokonaiskuvan asiakkaan verotuksesta, mutta toisaalta asettaa haasteita palvelussa navigoinnille, kun kaikki toiminallisuudet on kerätty saman palvelun sisään. Sähköisen palvelun uudistamisen yhteydessä myös lainsäädäntö ja menettelyt, kuten organisaation oman toiminnan muuttaminen ja asiakkaan veroasiointi, muuttuivat osin merkittävästi. Kielteisestä asiakaspalautteesta valtaosa ei olekaan koskenut itse sähköistä palvelua, vaan muuttuneita ja uusia menettelyjä. Palvelun laajuudesta huolimatta aikataulussa on pysytty ja vaikka töitä on riittänyt, niin kehittäjät pelaavat yhteen, jotta maaliin päästään tavoitteiden mukaisesti.

OmaVero siirtyy sovellushallintaan vuonna 2020 kun kaikki sinne siirtyvät palvelut ja verolajit on onnistuneesti saatu asiakkaille käyttöön. Palvelua kehitetään jatkossakin, johon käyttäjät pääsevät mukaan osallistumaan.

Digioppi

Älä koskaan oleta tietäväsi mitä asiakas haluaa tai luota pelkkään asiakaspalautteeseen! Käytettävyyden arvioinneilla saatava tieto on ensiarvoisen tärkeää kehitettäessä sähköisiä palveluja asiakaslähtöisesti.

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailuun ilmoittautui yhteensä 30 tiimiä. Kilpailussa haettiin erityisesti kansalaisten arkea helpottavia digihankkeita, -projekteja ja -kokeiluja. Kilpailun kannalta tärkeäksi nähtiin myös se, että digitalisaatiotekoon osallistui henkilöitä useammasta organisaatiosta. Lisäksi kilpailussa arvostettiin sitä, että mukaan ilmoitetun digiteon lopputuloksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa.

Päivitetty: 5.2.2020