Pilviakatemia kouluttaa digiosaajia – pitkäaikaistyöttömien rooli O365-kouluttajina erittäin tärkeä

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailun finaalikolmikkoon liihotellut Vantaan kaupungin Pilviakatemia on kouluttanut jo kahden vuoden ajan ICT-alasta kiinnostuneista pitkäaikaistyöttömistä O365-asiantuntijoita ja -kouluttajia.

Pilviagentteina paremmin tunnetut kouluttajat kiertävät asiakkaiden parissa kaupungin toimialoilla ja joskus sidosryhmien keskuudessa opastus- ja neuvontatehtävissä. Tutustu Pilviakatemian suunnannäyttöihin lisää videosta!

Pilviakatemiaa ja siihen liittyviä palveluita, pilviagenttipalvelua ja kuntalaisen digi-infoa, on kehitetty alusta asti asiakaslähtöisesti. Idea palveluille syntyi ajatuksesta, kuinka digiapua tarvitsevat asiakkaat kaupungin toimialoilla saisivat tarvitsemansa koulutuksen mahdollisimman helposti ja tehokkaasti. Koulutukset voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Aiheet ovat asiakkaiden toivomia ja kestävät tunnista puoleentoista tuntiin. Joustava, monipuolinen ja nopeasti muutoksiin reagoiva palvelu takaa akatemiaan osallistuville työkokeilijoille hyvät mahdollisuudet opiskella ja harjoitella uusia taitoja sekä kerryttää työkokemusta.

Pilviakatemiassa suurimmaksi haasteeksi on koettu mukautuminen nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Pian hankkeen alkamisen jälkeen huomattiin, että opetettaviin järjestelmiin ja ohjelmiin tulee päivityksiä vikkelään ja opittu tieto saattaa vanhentua nopeastikin. Jotta asiakkaille saataisiin ajantasaista ja laadukasta opetusta, täytyy akatemialaisten seurata päivityksiä tarkasti sekä jatkuvasti opiskella ja testata ohjelmia ja niiden uusia ominaisuuksia. Jatkuva oppiminen on saatu osaksi akatemian arkea viikottaisten Office365-katsausten ja vertaisoppimisen muodossa.

Pilviakatemian menestyksen takana on alusta alkaen ollut tiiviisti yhteen hioutunut työyhteisö. Puolivuosittain alkavien akatemiaryhmien yhteishenki on ollut loistava, ja vertaisoppimisella uusien asioiden harjoittelu on ollut tehokasta. Yhteen hiileen puhaltaminen on näkynyt käytännössä erinomaisina tuloksina. Palautekyselyistä saadut arvosanat ovat olleet aivan kärkipäätä. Pilviakatemiassa odotellaan jo innolla elokuussa koulutuksensa aloittavaa seuraavaa tulevien huippuosaajien ryhmää.

Digioppimme:

Ei ole olemassa ongelmia, on vain haasteita jotka voi selvittää.”

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailuun ilmoittautui yhteensä 30 tiimiä. Kilpailussa haettiin erityisesti kansalaisten arkea helpottavia digihankkeita, -projekteja ja -kokeiluja. Kilpailun kannalta tärkeäksi nähtiin myös se, että digitalisaatiotekoon osallistui henkilöitä useammasta organisaatiosta. Lisäksi kilpailussa arvostettiin sitä, että mukaan ilmoitetun digiteon lopputuloksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa.

Päivitetty: 5.2.2020