Terveyskylä.fi näyttää suuntaa digitaalisissa terveyspalveluissa

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailun voittaja Terveyskylä.fi on digitaalisten terveyspalveluiden suunnannäyttäjä.

Terveyskylä.fi on palvelukokonaisuus, jonka tekemiseen on osallistunut yli 1400 terveydenhuollon ammattilaista viidestä yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä yhdessä asiakkaiden kanssa. Terveyskylä palvelee asiakkainaan niin terveyspalvelujen käyttäjiä kuin tuottajia. Terveyskylä.fi:n suunnannäyttöihin voit perehtyä lisää videolla!

Yli 300 000 kuukausittaisen käyttäjän saatavilla on esimerkiksi kaikille avoin verkkopalvelu, joka tarjoaa informaatio- ja neuvontapalveluita ja potilasohjausta 85 eri potilasryhmille ja SOTE-ammattilaisille tarkoitettu TerveyskyläPro. Palveluiden ja sisällöntuotantoon osallistuneista asiantuntijoista on kasvanut verkosto, joka kasvaa entisestään. Yliopistosairaanhoitopiirien eri erikoisalojen substanssiosaajien yhdistyminen verkostoksi on onnistunut yli odotusten. Terveyskylä.fi on skaalautuva palvelukokonaisuus, jonka kehittäminen ja ”älyllistäminen” etenee hyvällä motivaatiolla ja jatkosuunnitelmilla.

Perinteisessä terveydenhuollon kulttuurissa eri ammattikuntien roolit ja myös johtamisen hierarkia haastoi hankkeen alkuvaiheessa eri ammattikuntien mukaan saamista yhteisiin työpajoihin. Hankkeessa haluttiin kutsua mukaan myös potilaat ja tarvittiin myös rohkeutta ja lupaa johdolta kutsua kokemusedustajat mukaan. Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa on ollut tärkeää hankkeelle, sillä järjestöjen sosiaalisen median kanavien kautta on saatu välitettyä kutsuja työpajoihin ja mukaan palvelu kehittämisen prosessiin. Terveyskylässä on voimaa kuin vähän isommassakin kylässä!

Digioppimme:

Eri alojen ammattilaisten yhteensaattaminen, yhteisen kielen, vision ja työtiimien kokoonsaaminen on ollut meille onnistumisen edellytys. Lääkärit, hoitajat, terapeutit, professorit, taloussuunnittelijat, palvelutieteen edustajat, palvelumuotoilijat, ICT- asiantuntijat, tutkijat, tietoanalyytikot, viestinnän asiantuntijat sekä palveluiden kehittämisen asiantuntijat työskentelevät yhdessä ja syntyy täysin uutta osaamista. Ei vain työpajoissa tai haastatteluissa, vaan jatkuvasti koko kehittämisprosessin ajan.

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailuun ilmoittautui yhteensä 30 tiimiä. Kilpailussa haettiin erityisesti kansalaisten arkea helpottavia digihankkeita, -projekteja ja -kokeiluja. Kilpailun kannalta tärkeäksi nähtiin myös se, että digitalisaatiotekoon osallistui henkilöitä useammasta organisaatiosta. Lisäksi kilpailussa arvostettiin sitä, että mukaan ilmoitetun digiteon lopputuloksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa.

Päivitetty: 5.2.2020