Virtuaalinäyttely tuo työsuojelun kiinnostavasti työpaikoille – interaktiivisuuden ja testien avulla työn riskit ja vaarat tutuiksi

Pitkät perinteet omaavan työsuojelunäyttelyn digitalisointi oli ehdolla vuoden 2018 digitalisaation Suunnannäyttäjäksi.

Työsuojelunäyttely on perehdyttänyt työsuojelun hyvistä ja turvallisista käytännöistä kiinnostuneita opiskelijoita, työpaikkoja ja muita työsuojelusta kiinnostuneita Tampereella jo vuodesta 1909 asti. Digitalisaation uudet mahdollisuudet ovat tehneet työsuojelunnäyttelyn uudistamisesta ajankohtaisen.

Työsuojelunäyttely päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeisiin ja samalla siitä tuotetaan myös virtuaalinen näyttely. Työsuojelusta kiinnostuneet pääsevät ajasta ja paikasta riippumatta harjoittelemaan työpajamaisesti omaa ammattitaitoa ja tunnistamaan ja välttämään riskejä ja vaaroja omassa työssä interaktiivisten videotarinoiden, simulaatioiden ja oppimistestien avulla.

Työsuojelunäyttelyä on suunniteltu alkuvuodesta 2018 lähtien, jolloin selvitettiin palvelun käyttäjiä ja heidän tarpeitaan sekä eri sisältöjen esitystapoja. Samalla selvitettiin myös palvelun rakentamiseen tarvittavat tekniset ratkaisut ja toteutettiin prototyyppi käyttöliittymästä ja visuaalisesta ilmeestä. Paraikaa projektissa kartoitetaan yhteistyökumppaneita työturvallisuuden ja työterveyden parista ja syksyllä projektissa aloitetaan virtuaalinäyttelyn alustan rakentaminen.

Vuosittain noin 2700 ihmisen tavoittama näyttely on saanut asiakkailta hyvää palautetta ja tulee näin mahdollisimman monen saataville. Palvelu auttaa oivaltamaan, kuinka pienilläkin toimilla ja valinnoilla voidaan vaikuttaa omaan ja yhteiseen työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen. Virtuaalisen työsuojelunäyttelyn konseptointivaiheessa käytetyt esimerkit ovat pääasiassa hoito- ja hoiva-alan sekä kaupan alan työtilanteista. Palveluun voidaan helposti rakentaa työpajoja myös muilta toimialoilta, kuten rakennus-, metalli- ja ravintola-aloilta.

Vaikka lainsäädäntöön pohjautuvaa tekstipainotteista asiasisältöä on verkossa paljon saatavilla, ei faktatiedosta ole apua, jos työsuojelu ei tunnu merkitykselliseltä. Koska työsuojelun tarpeet muuttuvat jatkuvasti työelämän muuttuessa, työsuojelun ja oikea asenteen ylläpitäminen ovat edelleen avainasemassa.

Vuoden 2018 Suunnannäyttäjät-kilpailuun ilmoittautui yhteensä 30 tiimiä. Kilpailussa haettiin erityisesti kansalaisten arkea helpottavia digihankkeita, -projekteja ja -kokeiluja. Kilpailun kannalta tärkeäksi nähtiin myös se, että digitalisaatiotekoon osallistui henkilöitä useammasta organisaatiosta. Lisäksi kilpailussa arvostettiin sitä, että mukaan ilmoitetun digiteon lopputuloksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa.

Päivitetty: 5.2.2020