Suunnannäyttäjät 2019: Suomen älykkäin kylä -kilpailu

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotus vuoden 2019 Suunnannäyttäjäksi on kilpailu, joka tarkoituksena on auttaa ja kannustaa kyliä etsimään älykkäitä, esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin.

Suomen älykkäin kylä -polun tarkoituksena on auttaa ja kannustaa kyliä etsimään älykkäitä, esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntäviä, ratkaisuja tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin. Älykäs kylä on sellainen, joka aktiivisesti etsii uusia ratkaisuja palveluiden tuottamiseen esimerkiksi terveydenhuollon, koulutuksen, ruuan ja energiantuotannon, liikkumisen, vähittäismyynnin, harrastustoiminnan ja kulttuurin saralla. Suomen älykkäin kylä -kilpailun järjestää Suomen maaseutuverkosto (maaseuturahasto) yhteistyössä rakennerahastojen (ESR, EAKR), meri- ja kalatalousrahaston, liikenne- ja viestintäministeriön, Maaseutupolitiikan neuvoston, Kuntaliiton ja Suomen Kylät ry:n kanssa.

Vaikka tärkeintä on kehittyminen, on Suomen älykkäin kylä toki myös kilpailu. Voittajakylä valitaan asiantuntevan raadin päätöksellä vuoden 2020 syksyllä Maaseutuparlamentin yhteydessä. Valinnassa kriteereinä ovat muun muassa palvelujen saatavuuden lisääntyminen ja tason nousu, idearikkaat ratkaisut ja aktiivisesti osallistuvien kyläläisten määrä. Kilpailuun osallistuville kylille on 1,5 vuoden aikana tarjolla ohjausta, esimerkkejä ja vertaistukea.

Kestävyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Älykkäät kylät on yhteinen teema Euroopan unionissa. Älykkyys ei ole aivan yksinkertainen, eikä ainakaan pieni termi. Älykkyys tarkoittaa esimerkiksi kykyä oppia uutta ja soveltaa oppimaansa ongelmien ratkaisuun. Suomen älykkäimmän kylän määrittämisessä ratkaisevaa on kylän kyky lisätä älyään, eli uusia toimivia ratkaisuja, tai parantaa jo olemassa olevia. Kestävä kehitys, energia-asiat ja hiiliviisaus ovat vahvasti mukana teemassa. Älykkäiden kylien teemassa tapahtuu paljon myös muuten. Smart cities on ollut käsite jo pitkään. Myös maaseutu digitalisoituu ja panoksia tarvitaan myös Smart villages -kokonaisuuden tutuksi tekemiseen.

Onnistumiset ja haasteet

Erityisen ylpeitä olemme ihan jokaisesta niistä kylistä (33 kpl), jotka ovat lähteneet mukaan tähän kokeiluun ja kilpailuun. Tämä on ensimmäinen kerta, kun järjestämme kilpailun. Kilpailuun osallistuvilla kylillä on oma facebook-ryhmä, jossa jaetaan kokemuksia ja tapahtumia ja tietoa ajankohtaisista asioista.

Yhteisen ajan löytäminen on ollut välillä haasteellista.

Päivitetty: 5.2.2020