Turun kaupunki: OmaKirjasto

Turun kaupungin vapaa-aikatoimen OmaKirjasto-palvelun tavoitteena on tehdä Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan palveluita saavutettavaksi myös niille asiakkaille, joiden on vaikea päästä palveluiden ääreen korkean iän, vamman tai sairauden takia, ja siten tuottaa lisää sisältöä asiakkaan arkeen.

Mistä on kyse?

Osa OmaKirjasto-palvelua on kirjakassipalvelu, jossa asiakas saa kirjaston aineistoja kerran kuussa kotiin toimitettuna, mutta pääpaino on verkkopalveluiden hyödyntämisessä. Valikoima verkossa olevia kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita on koottu helppokäyttöiselle omakirjasto.fi-verkkosivulle. Tämän sivun kautta palveluihin pääsee helposti käsiksi sellainenkin asiakas, jolla ei ole aiempaa kokemusta verkkopalveluista.

Sivulle on valittu palveluita rajoitetusti; internet on täynnä erilaisia palveluita, mutta kiinnostavan ja laadukkaan sisällön löytäminen ei aina ole asiakkaalle helppoa. Sivun kautta pääsee muun muassa kuuntelemaan äänikirjoja, lukemaan e-kirjoja, seuraamaan Turun filharmonisen orkesterin konsertteja ja katselemaan Turun museokeskuksen valokuvakokoelmia sekä liikuntapalvelukeskuksen liikuntavideoita.

Yksi merkittävimmistä ja asiakkaitakin eniten kiinnostavista palveluista on lukemisesteisille tarkoitettu Celian äänikirjapalvelu. Asiakkaat voivat käyttää sivua itsenäisesti, mutta niille, joiden on vaikea lähteä kotoa esimerkiksi liikkumisvaikeuksien takia, tarjoamme henkilökohtaista opastusta palveluihin kotiin asti. Kirjaston työntekijä käy asiakkaan luona antamassa alkuopastuksen, ja mikäli asiakas kaipaa lisää tukea, SPR:n kouluttama OmaKirjasto-kummi käy opastamassa asiakasta vielä lisää. Lisäksi asiakkaat saavat yksinkertaiset paperiset ohjeet palveluiden käyttöön. Asiakkaan on mahdollista saada myös tablettitietokone lainaksi.

Mitkä organisaatiot ovat osallistuneet tämän digitaalisen palvelun tai digitaalista yhdenvertaisuutta edistävän kokonaisuuden tekemiseen?

Palvelun kehittäminen lähti alkuun Turun kaupunginkirjaston erityispalveluiden ja vapaa-aikatoimen ikääntyneiden kulttuurikoordinaattorin yhteistyönä. Myöhemmin mukaan on tullut Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan muita palvelualueita eli museo- ja liikuntapalvelut sekä Turun filharmoninen orkesteri. Yhteistyötä on tehty myös kaupungin kotihoidon, kuntoutuksen ja vanhusten asumispalveluyksiköiden, Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun, Suomen Punaisen Ristin sekä monien eri järjestöjen kanssa.

Minkälaisia onnistumisia olette matkan aikana kokeneet?

Olemme pystyneet kehittämään palvelua vähitellen asiakkaiden kanssa käytäntöjä testatessa, ja muovaamaan sen mahdollisimman saavutettavaksi. Olemme saaneet sellaisia asiakkaita innostumaan esimerkiksi äänikirjojen verkkokuuntelusta, jotka eivät aikaisemmin ole käyttäneet tietotekniikkaa. Ensisijaisen kohderyhmän eli yksittäisten ikääntyneiden tai vammaisten asiakkaiden lisäksi pystymme tarjoamaan palveluita myös erilaisille laitoksille, joissa on innostuneesti otettu vastaan OmaKirjaston tarjonta. Laitosten viriketoiminnassa valmis valikoima helpottaa mielekkään sisällön löytämistä.

Minkälaisia haasteita olette matkan varrella kohdanneet ja miten niistä on selvitty?

Aluksi kotihoidon asiakkaiden kanssa palveluja testatessa tuli monenlaisia haasteita vastaan, mutta monesta on selvitty, kun olemme yksinkertaistaneet asioita. Keskityimme opettelemaan asiakkaan kanssa yhtä asiaa kerrallaan, ja samalla siirryttiin monisivuisista, yksityiskohtaisista ohjeista yksisivuisiin, selkeisiin ohjeisiin. Haasteita aiheutti myös asiakkaiden käytössä olevien tietoteknisten laitteiden moninaisuus. Siksi oli tärkeää koota palveluita yksinkertaiselle verkkosivulle, jota pystyy käyttämään millä tahansa laitteella. Kaikilla ei toki ole minkäänlaista laitetta käytössä. Pystymme tarjoamaan tarvitseville myös lainalaitteita kokeiluun.

Miksi ehdokas tulisi valita vuoden 2020 Suunnannäyttäjäksi?

OmaKirjasto-palvelu edistää yhdenvertaisuutta. Omakirjasto.fi-sivusto on kaikille avoin, ja sitä voi käyttää millä tahansa laitteella. Palvelu on helppokäyttöinen, ja sitä voi kuka tahansa käyttää itsenäisesti. Tukea tarvitsevat saavat opastusta, ja palvelu on saavutettava myös niille asiakkaille, joiden on vaikea poistua kotoa esimerkiksi liikkumisvaikeuksien takia. Heille tarjoamme kotiin asti henkilökohtaista opastusta palveluihin. Uskomme ikääntyneen väestön kykyyn käyttää verkon palveluja ja oppia, sekä haluun saada lisää sisältöä ja hyvinvointia arkeen. Projektin aikana olemme huomanneet, että monella kokemattomallakin verkon käyttäjällä on mahdollisuus käyttää OmaKirjaston palveluita, kunhan tukea, opastusta ja kannustusta on saatavilla.

Päivitetty: 8.4.2020