En bra idé stannar väl inte i skrivbordslådan? Expertstödets tips för lösningarnas användbarhet

DVV:n asiantuntijatuen tiimistä Elina Wahl ja Linda Macken
15.11.2022 - 17:20
Hyödynnettäviä ratkaisuja: 1. Luonnostele ja kokeile ratkaisuidean palasia. 2. Uskalla keskustella keskeneräisestä. 3. Tee projektin tuloksille matkasuunnitelma.
Användartest är bekant från utvecklingen av digitala produkter, men hur kan man bedöma hur lyckade och användbara lösningsidéerna är om det är fråga om en serviceväg, anvisningar eller ett koncept?

Tidigare var utgångspunkten för utveckling ofta ett antagande om en lämplig slutlig lösning. Utvecklarna bedömde vad de ansåg vara den bästa lösningen och kunderna inkluderades inte i processen. Först efter genomförandet kunde man observera att slutresultatet enligt kunderna inte fungerade. När utvecklingen sker på ett människoorienterat sätt hörs tjänsternas användare redan från början och de testar nyttan av lösningsidén redan innan den publiceras.  

I alla Expertstödprojekt har man redan i början fäst uppmärksamhet vid användbarheten genom att samla in förståelse för kund- och verksamhetsmiljön direkt från användarna och viktiga intressentgrupper och utreda vilka befintliga lösningar som redan har genomförts. 

Vi samlade in projektens bästa praxis och tips för utvärdering, testning och planering av användbarheten från lösningsidéerna.

Testa lösningsidéns bitar

Det lönar sig att skissa upp lösningsidéer och med låg tröskel testa dem under hela utvecklingsprojektet. När man efter det egentliga idéskedet beslutar vilket lösningsförslag man går vidare med väcker man det till liv genom att göra ett första utkast eller en modell, dvs. lösningens prototyp. Redan en enkel skiss räcker för att stöda diskussionen och göra det möjligt att ge respons. Genom att testa lösningsidén kan riktiga användare av tjänsten undvika kostsamma fel i planeringsskedet.

Experternas tipslista för testerna:

 • Testa projektets tidiga hypotes, till exempel som en del av kundundersökningen
 • Sök benchmarks, dvs. befintliga lösningar i början av projektet och även i idéskedet 
 • Skapa utkast som ska prövas, dvs. prototyper! Prototyper är inte bara för digitala tjänster och användargränssnitt, utan man kan också skapa testmodeller för anvisningar, servicevägar och verksamhetsmodeller
 • Testa idéerna i workshoppar och vardagsdiskussioner
 • Dela utkasten öppet och be om kommentarer på den virtuella whiteboardtavlan

Våga prata om det som inte är klart

När det börjar finnas utkast till en lösning på skrivbordet är det dags att öppna diskussionen! Det är bra att presentera oavslutade lösningsidéer inom den egna organisationen, men man kan också söka synvinklar utanför den. Intern delaktighet underlättar drifttagningen av den nya tjänsten eller verksamhetsmodellen och engagemanget i den. Genom att engagera användare och nätverk får du ny information och kan säkerställa att lösningen också kan utnyttjas av andra som brottas med samma utmaning.

Tipslista för diskussioner:

 • Hitta viktiga intressentgrupper inom organisationen och presentera projektet och dess lösningsförslag särskilt för dem
 • Diskutera lösningsförslagen med användarna och fråga om deras synpunkter
 • Kontakta dina nätverk - hitta andra offentliga organisationer som kan vara intresserade av lösningen och be dem delta i diskussionen. På så sätt kan även utomstående parter dra nytta av projektet!

Gör upp en färdplan för projektets resultat!

Vad händer med resultaten när dörren till projektet stängs? Innan projektet avslutas är det viktigt att fundera på vem som utnyttjar resultaten och till vad. Formen på resultaten och rapporterna beror på vad syftet är att göra med dem till näst. Även goda resultat kan förbli outnyttjade om de inte kan förstås. Innan du sparar det sista utkastet ska du ännu kontrollera att språket är begripligt och att innehållet är lätt att ta i bruk!

I projektet för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet började man granska användbarheten ur tre olika synvinklar: genom intern diskussion, genom en teknisk utredning och genom att ringa en vän. I den interna diskussionen presenterade projektgruppen sina fynd. I den tekniska utredningen kontrollerade man den valda plattformens möjligheter, begränsningar och idéernas genomförbarhet. För den tredje synvinkeln ringde projektgruppen en vän, dvs. bjöd in utomstående sakkunniga till ett projektbesök för att berätta om god praxis.

Tipslista för hur innehållet kan utnyttjas:

 • Beakta olika användare och användningsändamål; när använder du termer som är bekanta för organisationen, vilka ord förstår användaren eller ska ordlistan förklaras öppet
 • Fila på detaljerna så att de lämpar sig för användarna: Välj de rätta kanalerna och innehållsformerna, dvs. de arbetsunderlag och verktyg som används
 • Utnyttja visualiteten för att stöda innehållets begriplighet och genomslagskraft
 • Satsa på en lättläst och tydlig struktur
 • Lägg till exempel och anvisningar om hur materialet kan utnyttjas
 • Testa också att slutresultaten fungerar så att resultaten inte stannar i skrivbordslådan

Hur konkretiseras den eftersträvade förändringen?

Lyssna till vad Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Borgå stad och Regionförvaltningsverket berättade om planeringen av projektens användbarhet i inspelningen av Expertstödets Morgonkaffe i november. Samtidigt kan du anmäla dig till årets sista Morgonkaffe med temat konkretisering av förändringen!

Se inspelningen (på finska) och anmäl dig till evenemanget den 9 december 2022 kl. 8-9 här.


Lärdomarna från Expertstödets projekt delas varje månad under det gemensamma morgonkaffet under 2022. 

Tidigare blogginlägg: 

Dela dina insikter med oss i sociala medier med hashtaggarna #Digitaliseringsprogram och #Expertstöd

Author
D
DVV:n asiantuntijatuen tiimistä Elina Wahl ja Linda Macken

Kommentarer

Log in or register to post comments