Kommunernas digitala vägkarta fungerar som stöd för en människoorienterad digitalisering

Heli Hänninen
24.1.2023 - 12:05
Kuvassa henkilö muuraa taloa
Expertstödet, som finansierades av finansministeriets Program för främjande av digitalisering och som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomförde, erbjöd en möjlighet till gemensam dialog mellan kommunerna, en möjlighet att bygga upp förståelse för kommunernas roll i den nationella människo-/livshändelsedrivna digitaliseringen.

Kommunernas digitala vägkarta, som genomförts i samarbete, har färdigställts och materialet är fritt tillgängligt för alla. Vår utvecklingskultur bygger dock fortfarande på olika förvaltningsområdesspecifika sektorer. Nu skulle det vara dags att kavla upp ärmarna för en verklig människo-/livshändelsedriven kulturförändring och lära sig den offentliga förvaltningens nya samspel.

Samspel för livshändelser

En verklig serviceproduktion utgående från livshändelser inom den offentliga förvaltningen förutsätter att de lokala och regionala vägkartorna för främjande av digitaliseringen kopplas till en vägkarta på nationell nivå och att kunden och processerna ses som gemensamma.

Det kräver mycket av oss alla så att vi inte börjar sy ihop den servicestruktur som den splittrade digitaliseringen producerar.

Ingen har knappast ännu några svar på hur man på ett smart sätt bygger upp det här spelet. Det måste finnas aktörer inom den offentliga förvaltningen som är villiga och kompetenta att samarbeta för att bygga upp spelreglerna. Kommunerna efterlyser konkretion för att främja digitaliseringen och det är viktigt att även kommunerna ser det som sin uppgift att bygga upp en ny livshändelsebaserad verksamhetsmodell. Kommunerna är medborgarnas puls och i synnerhet i kommunerna uppstår förståelse för den administrativa bördan i ärendehanteringsprocesserna. Det är viktigt att denna förståelse blir en del av det nationella utvecklingsarbetet.

Vi börjar från olika startpunkter

Ett helhetsbetonat och konsekvent främjande av digitaliseringen förutsätter ett starkt stöd för lagen då de spelar från olika startpunkter.

Var och en bidrar med sitt eget bästa, sin kundförståelse och sina olika utvecklingsresurser för att utveckla livshändelsedrivna servicehelheter. Det är viktigt att lämna spelrum för de olika aktörerna på spelplanen, samtidigt som alla ska känna till de nationellt stora målen. Den nationella quarterbackens färdigheter och stöd för sina spelare är en central framgångsfaktor. I det här spelet måste man också acceptera det faktum att en spelares insats kan vara till nytta för någon annan och i slutändan skapa nationell välfärd. Det är också bra att känna till att ingen aktör är för liten eller obetydlig i dessa talkon. Senast nu lönar det sig att bekanta sig med den livshändelsedrivna utvecklingen och koppla det egna digitaliseringsfrämjande arbetet till en del av detta.

Finansministeriet ber organisationerna att lyfta fram viktiga livshändelser och affärshändelser som skulle främjas av digitalisering och som man i tillämpliga delar kan automatisera. Lämna in ditt förslag senast den 31 januari 2023 på den blankett som du laddar ner här. Lämna in den ifyllda blanketten till FM:s registratorskontor (kirjaamo.vm(at)gov.fi) med ”VN/30844/2022 livshändelsebaserad digitalisering” som rubrik.

Nu skulle det vara dags att kavla upp ärmarna för en verklig människo-/livshändelsedriven kulturförändring och lära sig den offentliga förvaltningens nya samspel.

Skribent: 

Heli Hänninen, specialsakkunnig vid Kommunförbundets Strategienhet

Länkar

Kommunernas digitala vägkarta (på finska), Kommunförbundet
 
Kommunernas digitala vägkarta (på finska), MDB

Kommunernas digitaliseringsvecka och -dagar ordnas 5-9.6.2023 (på finska), Kommunförbundet

Programmet för främjande av digitalisering FM (bl.a. lagstiftningsarbetsgruppens material)

Livshändelsedriven digitalisering, FM (tilläggsuppgifter om beredningen av de servicehelheter i Finlands digitala kompass som utgår från livshändelser)

Digitaliseringsbyrån, FM

Author
H
Heli Hänninen

Kommentarer

Log in or register to post comments