Kommunernas digitala vägkarta – riktning mot en gemensam stig!

Piritta Hannonen
28.9.2022 - 17:54 2 min read
Vi arbetar med utmanande och inspirerande frågor och fartfylld utveckling för att skapa kommunernas digitala vägkarta. Vägkartan anses vara en inledning till en gemensam diskussion, ett konkret verktyg för kommunernas utvecklare. Med hjälp av den håller vi 2030 på att "tillsammans bygga ett attraktivt, konkurrenskraftigt, hållbart och välmående digitalt kunnigt Finland".

Vi arbetar med utmanande och inspirerande frågor och fartfylld utveckling för att skapa kommunernas digitala vägkarta. Vägkartan anses vara en inledning till en gemensam diskussion, ett konkret verktyg för kommunernas utvecklare. Med hjälp av den håller vi 2030 på att "tillsammans bygga ett attraktivt, konkurrenskraftigt, hållbart och välmående digitalt kunnigt Finland".

Visionen ovan är från Finlands digitala kompass. Det är en strategisk färdplan på nationell nivå med sikte på 2030 som vi binder ihop som en del av kommunernas regionala och lokala färdplaner. I samarbetet med Kommunernas digitala vägkarta konkretiserar vi tillsammans med 26 kommuner och Birkaland (23 kommuner) den digitala kompassens vision och målen för de offentliga tjänsterna ur kommunernas synvinkel. Vi tar rollen som samarbetspartner och aktiv utvecklare i digitaliseringen i stället för att bara genomföra strategin på nationell nivå.

Vi tar rollen som samarbetspartner och aktiv utvecklare i digitaliseringen i stället för att bara genomföra strategin på nationell nivå.

Vi ställer upp en digital kompass som nyss kommit till vårt gemensamma skrivbord och som fortfarande håller på att utformas, och funderar på vad nyckelresultaten i den betyder ur den egna kommunens synvinkel år 2030 sett från idag. Många kommuner har egna strategier, digitala färdplaner som håller på att utarbetas, eller så sker digitaliseringen endast i den dagliga verksamheten. Informationen, förståelsen och verksamheten är mångsidig i kommunerna och de instanser som deltar i denna gemensamma utveckling delar och formar dem till en gemensam helhet. Vi utvecklar tillsammans för att se en bredare helhetsbild. Vi fattar gemensamma beslut och ställer upp gemensamma mål ur flera synvinklar.

Vi utvecklar tillsammans för att se en bredare helhetsbild. Vi fattar gemensamma beslut och ställer upp gemensamma mål ur flera synvinklar.

Digitaliseringen är en läskig utmaning, vilket innebär att det vore bra att närma sig beslutsfattandet och verksamheten till den systematiskt – med förståelse för växelverkan och definiering av strukturer där man agerar och tolererar osäkerhet och ofullbordat arbete. Lösningarna på de läskiga utmaningarna är inte raka, riktiga eller felaktiga, utan de är kopplade till större helheter och har bra eller mindre bra konsekvenser. Först efter flera år kan man förstå effekten av dem. Utöver de gemensamma målen utvecklar vi tillsammans kommunernas digitala vägkarta för att bygga upp delade platser för gemensamt lärande.

Tillsammans bygger vi ett attraktivt, konkurrenskraftigt, hållbart och välmående digitalt kunnigt Finland.

Kom med i samarbetet med Kommunernas digitala vägkarta!

Du kan följa och kommentera utvecklingen av kommunernas digitala vägkarta på plattformen Miro. Vi diskuterar samarbetet på LinkedIn i gruppen Kommunernas digitala vägkarta. Delta i diskussionen här

*****

Projektets sammandrag och material (på finska) publiceras senast den 15 december 2022. 

Kommunernas digitala vägkarta på plattformen Miro publiceras också på svenska senast den 28 februari 2023.

*****

Skribenten ansvarar för processen för gemensam utveckling av kommunernas digitala vägkarta i MDB:s team för expertstöd

Author

Kommentarer

Log in or register to post comments