Vad händer om kommunen inte vill delta i digitaliseringen?

Tanna Rantanen
25.10.2022 - 07:44
Nainen iloisesti osoittaa toisen esittämää luonnosta
Är digitaliseringen ett val? Kan kommunen till exempel besluta om att den inte vill gå med i digitaliseringen, eller borde valet finnas hos kommuninvånarna?

Jag stötte nyligen på frågan om vad som händer om kommunen inte vill delta i utvecklingen av digitaliseringen. Jag började fundera på om digitaliseringen är ett val. Kan kommunen till exempel besluta om att den inte vill gå med i digitaliseringen, eller borde valet finnas hos kommuninvånarna?

Vi stöter lätt på utmaningar inom digitaliseringen som inte alltid kan lösas med gamla verktyg. Det är delvis förståeligt att bland annat förändringar i verksamheten, nya verktyg och anskaffning av annan kompetens inte lockar, eftersom de knappa resurserna endast räcker till för att driva den befintliga verksamheten.

Jag anser att kommunen eller någon annan aktör inte kan välja att inte delta i digitaliseringen. Digitaliseringen går redan i rask takt framåt och om du inte redan deltar är det hög tid att hoppa på tåget! Du kan fortfarande hinna med.

Utvecklingen av tjänsterna kräver allas insats

Vi kan välja och påverka hurdant digitalt samhälle vi bygger upp och utvecklar. Dessa val görs redan i varje litet beslut som vi bland annat fattar för utvecklingen av tjänsterna. Dessa små beslut ska fattas tillsammans. Därför är det viktigt att alla är med och att arbetet utförs tillsammans med olika organisationer och människor.

Digitaliseringen kräver ett kontinuerligt utvecklande och försökskulturellt grepp av organisationerna. Digitala tjänster möjliggör en individuell människocentrerad tjänst där kunden i bästa fall inte någonsin behöver uträtta ärenden. Behovet av att uträtta ärenden försvinner eftersom tjänsten kan förutse vad just denna individ behöver och när. Detta innebär att digitala tjänster är betydligt mer komplexa att utveckla än traditionella linjära tjänster, som ofta motsvarar endast ett kundbehov åt gången. Vårt gamla sätt att agera utmanas då tjänsterna borde planeras på ett människoorienterat sätt och inte enligt organisationens behov

Den digitala kompassen styr också kommunernas digitalisering

Digitaliseringens omvälvning påverkar allt och för att styra utvecklingen av digitaliseringen har Finland utarbetat en egen digital kompass.

Målet med den digitala kompassen är bland annat att

  • stärka den gemensamma förståelsen för digitaliseringens fördelar, begrepp och riktning nationellt,
  • hålla sig bland de progressiva digitala länderna och vara vägvisare särskilt inom digitaliseringens delområden som är viktiga för Finland, och
  • den digitala kompassen fungerar som ett verktyg för att leda utvecklingen av digitaliseringen över alla sektorer i samhället.

Det är dock upp till varje organisation hur den beslutar att förhålla sig till digitaliseringen. I allmänhet är det bästa sättet att vara aktiv och inte vänta tills man är tvungen att agera.

Men man behöver inte lämnas ensam! Nu pågår arbetet med Kommunernas digitala vägkarta, vars syfte är att konkretisera helheten offentliga tjänster i den digitala kompassen ur kommunernas perspektiv. Du kan följa arbetet i LinkedIn-gruppen, där du också hittar en länk till den öppna Miro-plattformen. Bland annat finansministeriets Nätverk för främjande av digitalisering (på finska), Kommunförbundets Digisumpit (på finska) samt MDB:s expertstöds morgonkaffe är också bra platser för att nätverka och gå mer information om kommunernas digitalisering.

Vi utvecklar och möjliggör digitaliseringen tillsammans så att alla vill vara med.

Author

Kommentarer

Log in or register to post comments