Nytt sätt att agera – tips för expertstöd för att konkretisera den eftersträvade förändringen

DVV:n asiantuntijatuen tiimistä Elina Wahl ja Linda Macken
5.1.2023 - 11:08
Muutoksen konkretisointi: 1.Tiivistä tuotokset ja tarinallista esimerkkien avulla. 2.  Suunnittele projektin päättymistä pidemmälle. 3. Laita hyvä kiertämään - tieto on uuden kehittämisen pohja.
Innan utvecklingsarbetet avslutas måste man planera hur resultaten ska utnyttjas. Vi samlade in de viktigaste tipsen från projekten för expertstöd för konkretisering av den nya förändringen.

När det är dags att sammanfatta resultaten i utvecklingsarbetet måste man rikta blicken mot framtiden och planeringen av fortsättningen. Konkretiseringen av det nya verksamhetssättet inleds genom att säkerställa att projektteamet förstår hur resultaten utnyttjas och genom att utse ägare för de fortsatta åtgärderna. På så sätt förhindrar man också att man ger upp och återgår till det gamla verksamhetssättet.

Aktiv informationsdelning behövs med utvecklingsteamet, den egna organisationen och de egna nätverken. Det lönar sig att planera utnyttjandet tillräckligt tidigt, så att man kan reservera tid för nödvändiga resurser och få plats i kalendern för att främja den nya förändringen.

Sammanfatta resultat och förankra med hjälp av exempel

Att sammanfatta resultaten och prioritera fortsatta åtgärder är nödvändigt för att åtgärderna ska vara lätta att vidta. Därför är det bra att undvika en önsketunna i fortsatta rekommendationer och utvecklingsåtgärder.

Observationer och ny information som uppkommit inom projektet ska beskrivas tydligt och berättas genom exempel. Det är bra att fästa uppmärksamhet vid de ordval och termer som används så att viktig information inte drunknar i jargong. Med hjälp av exempel är det lättare att diskutera och testa informationen!

Planera längre fram än projektets slut

Utvecklingsarbetet får inte avslutas när resultaten publiceras! Fortsättningen måste planeras och ägarna ska utses för dess delar, varvid man förbinder sig att utnyttja slutresultaten.

För fortsatta planer är det bra att definiera uppföljning, mellanetapper och mätare för framgång. Utnyttjandet av resultaten kan följas upp på olika sätt: Hur många nya projekt har begärt presentation och exempel? I hur många projekt har resultaten utnyttjats? Vem ansvarar för uppföljningen?

Få det goda att gå runt – information är grunden för ny utveckling

Ny information får inte försvinna bland webbsidorna. Det är viktigt att se till att resultaten är lätta att hitta. Dessutom måste man fundera på vem man ska diskutera med och vem som kan dra nytta av den nya informationen. Därefter kan man identifiera de rätta kanalerna och evenemangen för diskussionerna. Man behöver inte planera diskussionerna ensam, utan man kan samarbeta med den egna organisationen och partnernas kommunikation.

De bästa personerna för att berätta om projektets erfarenheter och resultat är de som deltagit i projektet. Genom att diskutera med olika intressentgrupper kan de rätta nätverken ställa väsentliga frågor och på så sätt hitta ny information.

Se inspelningen från evenemanget den 9 december 2022 (på finska).

Alla tips och material finns tillgängliga

I december avslutades webbinarieserien Expertstödets morgonkaffe och projekten för expertstöd 2022. I projekten uppstod mycket ny förståelse för kundförståelse, människoorientering och utveckling av offentliga digitala tjänster. Resultaten, evenemangsinspelningar och webbinarieserier från alla projekt kan utnyttjas fritt och de hittas i expertstödets gemensamma arbetsrum.

Bild: Konkretisering av den nya förändringen:

1. Sammanfatta resultat och förankra med hjälp av exempel
2. Planera längre fram än projektets slut
3. Få det goda att gå runt – information är grunden för ny utveckling

Author
D
DVV:n asiantuntijatuen tiimistä Elina Wahl ja Linda Macken

Kommentarer

Log in or register to post comments