JHS 190 Definiering och utveckling av nättjänster för den officiella förvaltningen

Syftet för denna rekommendation är att ge allmänna rekommendationer för definiering, utveckling och upprätthållande av nättjänster (webbsidor och e-tjänster) för den offentliga förvaltningen. Rekommendationer, som har givits i denna rekommendation, skall iakttas med varje steg i en nättjänsts utvecklingsprocess, dvs. från definiering av en nättjänst till dess anskaffning, byggande och ibruktagande samt genom nättjänstens upprätthållning och vidare utveckling. Nättjänstens utvecklare och leverantörer bör bekanta sig i nuvarande anvisningar om övergripande arkitektur och dess definiering samt andra relevanta rekommendationer och lagstiftning.

JHS 190 Definiering och utveckling av nättjänster för den officiella förvaltningen
Bilaga 1: Beaktande av verksamhetsmiljöns utveckling vid utveckling av webbtjänster
Uppdaterad: 13.7.2020