JHS 191 Strukturen för ett plan för informationsstyrningen

I denna rekommendation definieras strukturen för ett plan för informationsstyrning vilka upprättas inom den offentliga förvaltningen. Syftet för den här rekommendationen är att standardisera informationsstyrningsplaner som upprättas inom den offentliga förvaltningen, samt metadata och värdemängd som används i planerna. Strukturen för informationsstyrningsplan och dess obligatoriska metadata, vilka definieras i denna rekommendation, fyller de krav som SAHKE2-norm ställer. Plan för informationsstyrningen upprättas och uppdateras speciellt när elektroniska handlingsprocesser implementeras, när automatisk styrning av dokumentinformation tas i bruk i datasystem samt när organisationen vill fylla de kvalitetskrav som är satta för dokumenthanteringen (SFS-ISO 15489/1). Rekommendationen är skrivet i form av en teknisk specifikation enligt JHS 136-rekommendationen. Därför har kraven framhävts och de är skrivna med understruken text. Kraven som ges i JHS-rekommendationer är inte obligatoriska för organisationer inom den offentliga förvaltningen.
JHS 191 Strukturen för ett plan för informationsstyrningen
Bilaga 3: Strukturens xml-schema: atomära strukturer (xsd-fil)
Bilaga 4: Strukturens xml-schema: sammansatta strukturer (xsd-fil)
Bilaga 6: Jämförelsetabell mellan metadatamodellen och metadata i SAHKE2
Bilaga 7: Mall för informationsstyrningsplan (Excel-fil)
Uppdaterad: 3.9.2020