JHS 193 Unik identifierare för geografisk information

Den här rekommendation definierar strukturmodellen för URI-identifierare, procedurer för vidarestyrningen samt ger anvisningar för implementering av identifierare och livscykelsregler för rumsliga objekter. Rekommendationen representerar också utnyttjande av URI-identifierare och exempel för olika användningsfall. Enligt den här rekommendation bör strukturmodellen för URI-identifierare användas för identifiering och länkning av data inom offentliga förvaltningen vidare än som tillämpningar av INSPIRE-direktiven förutsätter.
Bilaga 2: Exempel på teknisk realisering av URI-tjänst hos dataleverantör
Bilaga 3: Bildning av livscykelregler för geografiska informationsobjekt
Bilaga 5: Unika identifierare i INSPIRE-dataprodukter
Uppdaterad: 13.7.2020