JHS 195 Definitioner för arbetsställe och andra relaterade termer

Denna recommendation beskriver definition och omfattning av termet arbetsställe. Vidare definieras andra relaterade termer för att undvika konseptuella missförstånd och diskrepans mellan termanvändning.
JHS 195 Definitioner för arbetsställe och andra relaterade termer
Bilaga 1: Beständighetsregler för bildning av arbetsställeuppgift gällande arbetsställen hos kommuner och samkommuner
Uppdaterad: 13.7.2020