JHS 199 Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner

Genom denna rekommendation, dvs. genom att definiera en gemensam struktur, främjas skyldigheten den nya kommunallagen (109 §) innebär för kommunerna att offentliggöra uppgifter om budgeten och ekonomiplanen i det allmänna datanätet samt säkerställs att uppgifterna offentliggörs i ett enhetligt format med tanke på vidareanvändning. Enhetliga uppgifter behövs i synnerhet för faktaunderlaget för kommunekonomiprogrammet och utvecklingen av det. Rekommendationen riktar sig till kommuner och samkommuner jämte affärsverk och balansenheter. I rekommendationen beaktas också kommunkoncernens synvinkel. Handboken som bifogas rekommendationen innehåller instruktioner för att upprätta bindande uppgifter i rätt form (tillämpningsanvisning).
JHS 199 Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner
Bilaga 1: Handboken Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering
Uppdaterad: 14.7.2020