JHS 200 Serviceklassifikation för kommun och samkommun

Kommunernas serviceklassificering används huvudsakligen i den nationella styrningen, statistikföringen samt i presentationen av ekonomiska relationstal för klassificering av inkomster och utgifter i kommuners och samkommuners driftsekonomi och av investeringar. Klassificeringen används för planering, utvärdering och styrning av kommunernas serviceverksamhet samt för produktion av tjänster. Rekommendationen gäller kommunernas tjänster från och med 2021.
JHS 200 Serviceklassifikation för kommun och samkommun
Bilaga 1: Serviceklassifikation och kopplingar till andra centrala klassifikationer
Bilaga 2: Ekonomirapporteringen av social- och hälsovårdens tjänster samt en del övriga tjänster inom kommunernas och samkommunernas serviceklassifikation
Uppdaterad: 15.7.2020