JHS 203 Kommunernas och samkommunernas kostnadsredovisning

Denna rekommendation är avsedd för kommunernas och samkommunernas ekonomiförvaltning samt för personer som ansvarar för redovisningen och dess automatisering. I rekommendationen beskrivs redovisningsbestämmelserna och metoderna i olika användningssituationer, så att kommunerna och samkommunerna i sin redovisning ska uppnå ett så enhetligt och jämförbart slutresultat som möjligt. Fokus på redovisningen stöder i detta sammanhang kommunernas externa rapportering och bidrar till beredskapen för produktion av enhetliga och jämförbara ekonomiska uppgifter. Rekommendationen stöder automatiseringen av redovisningen och minskar således behovet av manuell redovisning. Automatiseringen av redovisningen och överföringen av den till olika system är en del av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

JHS 203 Kommunernas och samkommunernas kostnadsredovisning
Uppdaterad: 15.7.2020