JHS 204 Landskapens redovisning

Rekommendationen är avsedd att användas av personer som ansvarar för landskapens ekonomiförvaltning samt redovisningen och dess automatisering. I rekommendationen beskrivs redovisningsbestämmelserna och metoderna i olika användningssituationer, så att landskapen i sin redovisning ska uppnå ett så enhetligt och jämförbart slutresultat som möjligt. Fokus för redovisningen stöder i detta sammanhang landskapens externa rapportering och ger för sin del beredskap för produktion av enhetliga och jämförbara ekonomiska uppgifter. Rekommendationen stöder automatiseringen av redovisningen och minskar således behovet av manuell redovisning. Automatiseringen av redovisningen och överföringen av den till olika system är en del av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.
Uppdaterad: 12.6.2020