Handbok om tillämpning av lagstiftning om digitalisering

Handboken stöder utvecklandet av e-tjänster vid organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Handboken innehåller:

  • Exempel på lagstiftningslösningar inom lagstiftningen om olika organisationer för att utveckla e-tjänster
  • Exempel på tolkningar av relevant äldre lagstiftning som olika organisationer gjort för att utveckla e-tjänster
  • Exempel på lagstiftnings- och tolkningslösningar som hindrar utvecklingen av e-tjänster
  • Information om publikationer och innehåll som är till hjälp vid utvecklingen av e-tjänster.

Exemplen i handboken har samlats in från olika organisationer av lagstiftningsarbetsgruppen för digitaliseringsprogrammet. Arbetsgruppen har varken berett eller tagit fram egna tillämpningsrekommendationer i handboken. Det bör noteras att varje organisation inom den offentliga förvaltningen ansvarar för tolkning och efterlevnad av den lagstiftning som gäller organisationen.

Mer information om lagstiftningsarbetsgruppen: https://vm.fi/sv/lagstiftningen-och-framjandet-av-digitala-tjanster.

Handbok om tillämpning av lagstiftning om digitalisering
Uppdaterad: 9.1.2023