Erbjuda tjänster som kan hittas

Myndigheterna ska planera och underhålla sina digitala tjänster på ett sådant sätt att tjänsternas informationssäkerhet och dataskydd säkerställs och så att det säkerställs att tjänsterna är lätta att hitta och använda. (1)

Webbsidans adress ska ha en form som gör att den är lätt att komma ihåg och förstå. Domännamnet ska vara lätt att hitta. Det rekommenderas att man som domännamn använder organisationens namn eller en allmänt känd förkortning i sin grundform.

Om domännamnet byts, rekommenderas det att man på den gamla adressen håller en sida som informerar om ändringen i adressen. Den gamla adressen ska dirigera användaren vidare till den nya webbadressen, åtminstone i tjänstens inledningsskede.

För att säkerställa att tjänsten är lätt att hitta ska myndigheten se till att den digitala tjänsten och innehållet lätt kan hittas via:

  • myndighetens egna webbplatser
    • Myndighetens egna webbplatser ska disponeras så att alla digitala tjänster för att sköta ärenden är lätta att hitta. Dessutom är det bra att planera och genomföra den digitala tjänsten så att den till sitt yttre påminner om myndighetens övriga webbtjänster. Om det är mer ändamålsenligt att skapa en självständig visuell framtoning för tjänsten bör man se till att det är tydligt för användaren vilken organisations tjänst det handlar om.
  • Suomi.fi-servicedatalagret
  • aktuell med hjälp av sökmotorer
    • När tjänsten byggs upp och underhålls ska det säkerställas att tjänsten och innehållet enkelt kan hittas med hjälp av sökmotorer.
  • Dessutom är det bra med länkar till den digitala tjänsten från eventuella andra webbtjänster som relaterar till samma ämne.
Uppdaterad: 26.3.2020
This is part of:
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster, kapitel 2: Digitala tjänster som myndigheterna ordnar för allmänheten
Go to section