Informera tydligt om de kontaktuppgifter som erbjuds

Myndigheterna ska i sina digitala tjänster offentliggöra kontaktuppgifter av vilka det framgår var allmänheten har möjlighet att få råd i användningen av en myndighets digitala tjänster. (1)

Myndigheten ska ordna tillräckligt stöd för användningen av digitala tjänster och aktivt erbjuda kunden detta. I tjänsten publicerar myndigheten kontaktuppgifter för att kunderna ska ha möjlighet att få råd i användningen av tjänsten.

Tillhandahållande av rådgivning

Myndigheterna ska inom ramen för sin behörighet och enligt behov ge sina kunder råd om uträttandet av ärenden. Dessutom ska myndigheten svara på frågor och förfrågningar från kunden som gäller uträttandet av ärenden. Rådgivningen ska vara avgiftsfri.

Myndigheten ska ordna teknisk support till kunderna i användningen av tjänsten. Myndigheten kan antingen tillhandahålla stödet själv eller tillsammans med andra myndigheter. Stödet kan också tillhandahållas av en privat leverantör, om så föreskrivits separat i lag. Exempelvis rådgivande telefonservice har ansetts vara en offentlig förvaltningsuppgift som kräver reglering enligt lag för att kunna anförtros en privat aktör.

Publicering av kontaktuppgifter

Myndigheten är skyldig att i sina digitala tjänster publicera kontaktuppgifter av vilka det framgår var allmänheten har möjlighet att få råd om användningen av tjänsten. Kontaktuppgifterna ska kunna hittas lätt och behändigt i den digitala tjänsten och via olika sökmotorer.

Kontaktuppgifter kan vara exempelvis:

  • e-postadress
  • telefonnummer
  • webbformulär
  • chattjänst

I tillhandahållandet av tjänsten ska man utvärdera vilket som är det mest effektiva och ändamålsenliga sättet att ge råd om tjänsten i fråga. Man kan också publicera vanliga frågor och svar i den digitala tjänsten till stöd för rådgivningen. När man planerar rådgivningen ska man ta hänsyn till olika typer av kunder och deras behov.

Uppdaterad: 26.3.2020
This is part of:
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster, kapitel 2: Digitala tjänster som myndigheterna ordnar för allmänheten
Go to section