Online utbildningar inom digital säkerhet

Denna sida innehåller information om gratis online utbildningar från den offentliga förvaltningen.

Online utbildningar inom dataskydd

Dataskyddets ABC för personalen inom den offentliga förvaltningen

Utbildningen är avsedd för personalen inom den offentliga förvaltningen och den innehåller följande saker:

  • Vad är dataskydd
  • Varför är dataskydd viktigt
  • Hur behandlas personuppgifter på ett lagenligt och tryggt sätt

Du kan hitta utbildningen på eOppiva.  Utbildare är Johanna Järvinen, dataskyddsombud i justitieministeriet, VAHTI-generalsekreterare Kimmo Rousku och ledande expert Tuula Seppo från myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Dataskydd i vardagen videoutbildningar 

Dataskydd i vardagen – videon dataskydd för oss alla

Utbildningen innehåller grundläggande information om dataskydd, behandling av personuppgifter och datasäkerhet

Videon Dataskydd för ledningen och cheferna

Utbildningen innehåller den reviderade dataskyddslagstiftningen, nya förpliktelser, riskhantering, dataskyddsombud, anskaffningar, avtal, lämnande av uppgifter, sanktioner, bevisskyldighet och ledningens anslagstavla.

Videon Dataskydd för den som behandlar personuppgifter

Utbildningen innhehåller dataskyddsprinciper, anvisningar för den som behandlar personuppgifter, dataskyddsombud, behandling av personuppgifter

Videon kan ses antingen i sin helhet, innehåller alla sex avsnitt (längd 44:08), eller i delar.

Fullång version: Gå till videon Dataskydd för den som behandlar personuppgifter

Delar (endast på finska):

  1. Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, bevisskyldighet, anskaffningar och avtal
  2. Förfarandet för samtycke, datasäkerhet och riskhantering, ett riskbaserat angreppssätt, konsekvensbedömning
  3. Information till registrerade och samregister
  4. Tillgodoseende av en registrerad persons rättigheter, kontinuerlig förbättring av kvaliteten (PDCA-modellen), utveckling och upprätthållande av kompetens, RACI-ansvarsfördelningsmatrisen, MMKT-handlingsmodellen (vad, hur och var, till vem, kontrollera)
  5. Anonymisering, pseudonymisering, lagring och arkivering, förstöring, MMKT-handlingsmodellen (vad, hur och var, till vem, kontrollera) 
Uppdaterad: 4.5.2020