Interoperabilitetsplattformens användarvillkor

För att kunna använda Interoperabilitetsplattformen krävs att den innehållsproducerande organisationen fyller i en ansökan om användningstillstånd. En innehållsproducerande organisation som använder Plattformen ska godkänna plattformens användarvillkor.

När Myndigheten för digitalisering och befolkingsdata godkänner ansökan, den beviljar organisationens huvudanvändaren huvudanvändarrättigheter för Interoperabilitetsplattformens verktyg. Huvudanvändaren godkänner organisationens andra användarnas ansökningar om användningstillstånd.

Innehållsproducerande organisationen fyller i en ansökan om användningstillstånd, som innehåller följande uppgifter:

  • Uppgifter om organisationen
  • Ändamål
  • Licensiering av datainnehållet
  • Organisationens huvudanvändare
  • Organisationens admininstrativa kontaktperson
  • Godkännandet och förbindelsen för organisationens del

Mall för ansökan finns på Interoperabilitetsplattformens www-sida. Där finns också Interoperabilitetsplattformens användarvillkor.  

Organisationens ansökan om användningstillstånd skickas till: yhteentoimivuus (at) dvv.fi.

Uppdaterad: 31.3.2020