Tillgänglighet

I detta utlåtande beskriver vi hur sidan Suomidigi.fi uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga:

  • Alla PDF-filer är inte tillgängliga. Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem under 2020.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Du kan kontakta oss på adressen suomidigi(at)dvv.fi 

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet(a)rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet. 

Uppdaterad: 7.10.2020