Vuoden 2020 Suunnannäyttäjäksi Digi haltuun! -hanke

20.5.2020 - 11:07
Esimerkillisiä digitekoja esille nostava Suunnannäyttäjät-kilpailu järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa. Voittajaksi valikoitui lopulta digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytössä auttava Digi haltuun! -hanke.

Tukea asumispalveluiden asiakkaille

Suunnannäyttäjät-kilpailu voittaneessa, Aspa-säätiön vetämässä STEA-rahoitteisessa hankkeessa (2017-2020) edistetään asumispalveluiden piirissä olevien eri tavoin vammaisten henkilöiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä pitkäaikaissairaiden yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Hanke on toteutettu yhteistyössä laajan verkoston kanssa. Yhteistyössä ovat olleet mukana mm. kunnat, ADHD-liitto, A-Kiltojen Liitto, Epilepsialiitto, Mielenterveyden keskusliitto, Kuurojen liitto, Kehitysvammaliitto, Kiipulasäätiö sekä Kansalaisopistojen liitto. Lisäksi hanke on mukana Uudenmaan digituen yhteistyöverkostossa, Pirkanmaan digituen alueellisen koordinaation kehittämisverkosto Pidikeessä, Lapin alueen digiverkostossa ja SeniorSurf-verkoston, erityisesti Enter ry:n toiminnassa.

Käytännössä hanke tarjoaa digitukea, eli auttaa digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytössä. Digitukea antavat digikaverit, jotka ovat digilaitteiden ja -palveluiden käytössä tukevia vertaisopastajia. Opastaja voi tarjota apuaan yksittäiselle asiakkaalle, mutta tapoja tukea on myös muita.

Raati valitsi voittajan

Kevään aikana yleisö sai äänestää kilpailussa kymmentä ehdokasta, joista kolme eniten ääniä saanutta eteni raadille. Arviointiraatiin kuuluivat kuntaministeri Sirpa Paatero, Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskari, Vammaisneuvoston pääsihteeri Merja Heikkonen sekä Digi arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.

– Erityisryhmät ovat saavutettavuuden kannalta yksi haasteellisista ryhmistä ja tämä palvelu keskittyy juuri heihin. Arvokasta on, että digikavereista on saatu positiivisia kokemuksia ja toimintaa on eri puolilla Suomea. Digitaaliset palvelut tulevat olemaan osa arkea niin julkisten kuin yksityisten palveluiden osalta ja siksi on perusteltua että kynnystä niiden käyttämiseen madalletaan monin tavoin, ministeri Paatero kuvailee raadin tekemää valintaa.

Digituesta kohti monipuolisempaa kokonaisuutta

Hanke toimii valtakunnallisesti ja sen aikana on ehditty kouluttamaan jo sata Digikaveria ympäri Suomea. Pelkästään viime vuonna opastuksiin osallistuttiin yli 800 kertaa, kun hankkeessa oli asetettu tavoitteeksi 150-200 opastusta.

Digikavereiden lisäksi Digi haltuun! -hankkeessa on ideoitu myös muita tapoja tukea digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytössä. Digiluotsi-konseptin avulla tuen koordinointia on jaettu alueellisesti ympäri Suomea ja Digireivien avulla teknisiä laitteita on tuotu lähemmäs käyttäjiä hauskalla tavalla. Yhtenä keskeisenä tavoitteena hankkeella on myös edistää julkisten digikoulutuspalveluiden yhdenvertaisuutta.

Lähimmäistään saa auttaa

Digi haltuun! -hankkeen työntekijät uskovat, että jokainen pystyy tekemään oman osansa digitaalisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Vuoden 2021 kilpailun teema julkistetaan keväällä

Digi- ja väestötietovirasto kannustaa digitalisaatiota edistäviin tekoihin myös jatkossa. Seuraavan kerran digitalisaation Suunnannäyttäjää etsitään keväällä 2021. Kilpailun teema julkistetaan Digi- ja väestötietoviraston järjestämässä Keväthumaus-tapahtumassa 16.4.2021.

Aspa-säätiö
  • Vuokraa ja rakennuttaa kohtuuhintaisia asuntoja arjessaan tukea tarvitseville
  • Omistaa yli 1 200 vuokra-asuntoa eri puolilla Suomea
  • Tarjoaa vuosittain kodin noin 200 uudelle asukkaalle
  • Kehittää hankkeissaan asiakkaidensa itsenäistä elämää
  • Vammaisjärjestöjen perustama vuonna 1995
  • Toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla ja ARA-avustuksilla